İlk Çağın Tüccar Toplulukları


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, İnsanlığın İlk Dönemleri, Tarih

  • Asurlar, yaşadıkları bölge dağlık olduğu için kara ticaretini ön plana çıkarmışlardır. Asurlu tüccarlar, başta Kaniş (Kültepe) olmak üzere Anadolu’nun pek çok yerine de alışveriş merkezleri kurmuştur. Asurların Anadolu’da 200 yıl kadar sürdürdükleri ticari faaliyetler, Koloni devri olarak isimlendirilmiştir.
  • Fenikeliler coğrafi şartlar nedeniyle Doğu Akdeniz sahil şeridinde deniz ticaretiyle uğraşmışlardır. Gemilerin inşası için gerekli keresteleri temin etmek amacıyla Ormancılık da yapmışlardır. Batı Akdeniz’de de ticaret kolonileri kuran Fenikeliler bu sayede dünya deniz ticaretini kontrol etmeyi başarmıştır.
  • Batı Anadolu’da Gediz ve Küçük Menderes nehirleri etrafında kurulan Lidyalılar madencilik, tarım, hayvancılık ve kuyumculuk alanında gelişmişlerdir. İlk kez madeni parayı (sikke) kullanmışlardır. Paranın icadı, takas usulünün zamanla ortadan kalkmasına neden olmuştur.

  • Soğdlar, Orta Asya’da merkezi Semerkant olmak üzere birçok şehir devletinden oluşuyordu. V. yüzyıldan itibaren Türklerin hakimiyetine giren Soğdlu tüccarlar Çin’den İtalya’ya kadar uzanan İpek Yolu üzerindeki ticareti kontrol etmiştir.Soru: Anadolu’da ticaret kolonileri kuran Asurlular, bu koloniler aracılığıyla Anadolu’nun tarih çağlarına girmesine neden olmuştur. Buna göre, Anadolu’nun tarih çağlarına girmesine neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeni ticaret yollarının yapılması
B) Anadolu’da yazının kullanılmaya başlaması
C) İlk kez paranın kullanılmaya başlaması
D) Anadolu’da ilk yazılı kanunların oluşturulması
E) Merkezi devlet yapılanmasının görülmesi

Soru: Deniz ticareti ile uğraşan Fenikeliler, gittikleri yerlerde koloniler kurmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçları arasında gösterilebilir?
A) Merkeziyetçi bir yapıya sahip olmaları
B) Kültürel etkileşime neden olmaları
C) Yeterli tarım alanlarının olmaması
D) Çok tanrılı dinlere inanmaları
E) Bilimsel çalışmalara hız vermeleri

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi