İlk Çağ Medeniyetlerinin Bilime Katkıları 9.Sınıf Tarih


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih

İlk Çağ Medeniyetlerinin Bilime Katkıları

Mezopotamya medeniyetleri dört işlemi, çarpım tablosu, alan ölçümleri ve su kanalları açmak için geometriden yararlanmışlardır. “Pi” sayısının değerini 3,125 olarak belirlemişlerdir. Ay takvimini yapmışlardır. Ay ve güneş tutulmaları hesaplanmıştır. Saati 60 dakikaya, 1 dakikayı da 60 saniyeye, haftayı 7 gün olarak kabul etmişlerdir.

Mısırlılar; astronomi, matematik ve tıp alanında ilerlemiştir. Güneş takvimini kullanmışlar, yılı 365 gün olarak hesaplamıştır. Geometride ileri çalışmalar yapılmış olup hacim ve alan ölçmeyi çok iyi biliyorlardı.

Çinliler, kâğıt, barut, matbaayı icat etmişlerdir. Galileo’dan önce güneş lekeleri konusunda bilgi vermişlerdir. Geleneksel Çin tıbbının tedavi yöntemleri olan masa] ve akupunktur günümüzde de kullanılmaktadır.

Hint medeniyetinde, matematikçiler sıfırı ilk defa kullanmışlardır.

Eski Yunan’da Aristoteles bitkilere ve hayvanlara ilişkin bilimsel bilgileri derleyerek botanik ve zooloji alanlarının temelleri atılmıştır.

Miletli Thales, matematik, astronomi ve doğa felsefesiyle uğraşmıştır. (Thales Teoremi).

Amasyalı Strabon, “Coğrafya” adlı eserini yazmıştır.

Arşimet, suyun kaldırma kuvvetini keşfetmiştir.

Pisagor, varlıkları ve varlıkları arasındaki ilişkileri sayılarla ve sayılara karşılık gelen çizgilerle açıklamıştır. Kendi adıyla anılan bir teoremi günümüzde hâlâ kullanılmaktadır.

Roma; şehircilik, hukuk, devlet yönetimi ve askerlik alanında bugün bile örnek alınabilmektedir.

Örnek Sorular:

– Matematikte dört işlemi yapmayı, kare ve karekök almayı biliyorlardı.
– Dairenin alanı ve silindirin hacmini bulmada “pi” sayısını belirlemişlerdir.
– Ay yılı esasına göre takvim yapmışlardır.
– Ay ve güneş tutulmaları hesaplanmıştır.
– Bir saati 60 dakikaya, 1 dakikayı da 60 saniyeye bölmüşlerdir.

Bilimsel faaliyetleri sıralanan Mezopotamya medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Babiller B) Asurlar C) Akadlar D) Sümerler E) Elamlar


Çinliler; barut, kâğıt ve matbaayı icat etmiştir.
Galile’den önce güneş lekeleri konusunda bilgi vermişlerdi. Geleneksel Çin tıbbını geliştirdiler.
Buna göre Çinliler için, 
I. Bilimsel faaliyetlere önem vermişlerdir.
II. İpek ve ipek ticaretine önem vermişlerdir.
III. Dünya kültür ve medeniyetine önemli katkı sağlamışlardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız | B) Yalnız ıı C) Yalnız ııı D) I ve III E) |, ıı ve ııı] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar