Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatına Giriş
  • Temelinde, paylaşma ihtiyacı vardır.
  • Bilinçli ya da bilinçsiz olarak gerçekleşebilir.
  • En az iki kişiye ihtiyaç vardır.
  • Bireyin toplumsallaşmasını sağlayan bir süreçtir.
  • Bir yandan toplumsal ilişkiler tarafından belirlenirken diğer yandan da toplumsal ilişkileri etkiler.
  • Toplumsal sistemin sürmesini, kendini yeniden üretmesini sağlar.
  • Toplumun kanun ve kurallarını sağlıklı yürütebilmesinde önemli rol oynar.
  • Günümüzde insanın gündelik yaşamının büyük çoğunluğunu kaplayan bir olgudur.
  • Meydana geldiği ortamdan etkilenir.

İlk Çağ insanının bir av öyküsünü başkalarına anlatmak için mağara duvarlarına çizdiği resimler, başarılı geçen bir avdan sonra ateşin çevresinde yapılan danslar, komşu kabilelerle haberleşmek için, belki de yeni reisin seçiminden duyulan mutluluğu paylaşmak amacıyla göğe gönderilen renkli dumanlar, gemicilere yol gösteren fenerler, ressamın tuvaline yansıttığı renkler ve çizgiler, bestecinin notalarla kurduğu ortaklığın neticesinde doğan besteler, sinemacının fikrini belgeleyen filmleri, balerinin duygularını yansıttığı hareketleri, pandomimcinin biraz da esrar perdesiyle gölgelendirdiği jest ve mimikleri; hepsi, paylaşma ihtiyacının giderilmesi için başvurulan İletişim yollarıdır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar