Kategoriler: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

İKLİMİN ETKİLERİ

Canlıların yaşadığı doğal çevre koşullarını belirleyen en önemli faktörlerden biri iklimdir.

İklim özellikleri, insanların yaşamları üzerinde etkilidir. Bunun yanı sıra iklim, doğal çevre ve ekonomik faaliyetler üzerinde de etkilidir.

Ülkemizde Karadeniz, Akdeniz ve Karasal iklim olmak üzere üç farklı iklim tipi görülür.

Bu durumun ortaya çıkmasında;
1. Yükselti,
2. Çevresindeki denizler,
3. Dağların denize uzanışı etkili olmaktadır.

İKLİMİN TARIMA VE BİTKİ ÖRTÜSÜNE ETKİSİ

Bir bölgede kendiliğinden yetişen bitkiler, o yerin doğal bitki örtüsünü oluşturur. Doğal bitki örtüsünün tür, (orman, bozkır, maki) miktar ve biçim yönünden dağılışı iklimin etkisi altındadır.

Tarım faaliyetleri üzerinde de iklimin etkisi vardır. Ülkemizde görülen iklim çeşitliliği, farklı tarım ürünlerinin yetişmesine olanak sağlar.

Ülkemizde görülen yağışların türü ya da miktarı, iklim özellikleriyle doğrudan bağlantılıdır. Aynı şekilde sıcaklık, nem ve rüzgâr gibi etkenlerin fazla ya da az olması da tarım faaliyetleri üzerinde etkili olmaktadır.

İKLİMİN EVLERİN YAPIMINDAKİ ETKİSİ

İklim, konutlarda kullanılan yapı malzemesinin ve konutların şekillerinin belirlenmesinde etkilidir. Ülkemizde ahşap evler, yağışlara bağlı olarak ormanın bol olduğu Karadeniz Bölgesi’nde yaygındır.

Yağış miktarının az olduğu kurak alanlarda, özellikle Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde toprak evler yaygın olarak görülür.

Kurak veya yarı kurak, ağacın yetersiz olduğu bölgelerde özellikle Akdeniz Bölgesi’nde ise taş evler yaygındır.

İKLİMİN TURİZME ETKİSİ

Türkiye’de turizmi etkileyen doğal faktörlerin başında iklim gelmektedir. Turistler tatillerini iyi geçirebilmek için, tatillerini geçirdikleri yerdeki iklim koşullarını önemserler. İklim, bir tatil merkezi için başlı başına bir çekicilik olmuştur. Ülkemizde coğrafi konumun ve yeryüzü şekillerinin etkisiyle çok çeşitli iklim tipleri görülür.

İklim faktörü, yaz turizmi açısından olumlu etkisini özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarımızda gösterir.

Ülkemizin Akdeniz ve Ege kıyılarında yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlı geçer. Bu durum, bu bölgelerde özellikle yaz turizminin gelişmesini sağlamıştır.

Türkiye’de kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe denizin iklim üzerindeki etkisi azalmakta ve karasallık artmaktadır. Bu durum kar yağışlarının olduğu Uludağ, Ilgaz, Erciyes, Palandöken dağlarında da kış turizminin gelişmesini sağlamıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar