İklimin Doğal Çevre ve İnsan Yaşamı Üzerindeki Etkileri 9.Sınıf Coğrafya


Kategoriler: 9. Sınıf Coğrafya, Coğrafya, İklim Bilgisi

İklimin Doğal Çevre Üzerindeki Etkileri

 • Yer şekillerini oluşturan dış kuvvetlerin (akarsu, rüzgâr, buzul vs.) etkinlik derecelerini ve dağılışını etkiler.
 • Kayaçların fiziksel ve kimyasal ayrışmasının şiddetini belirler.
 • Akarsuların akımlarını, rejimlerini ve tiplerini etkiler.
 • Güllerin oluşumunu ve göl sularının kimyasal özelliklerini etkiler.
 • Deniz ve okyanus sularının tuzluluk oranını etkiler.
 • Bitki örtüsü ve hayvan topluluklarının dağılışını ve çeşitliliğini etkiler.
 • Toprağın dağılışını ve çeşitliliğini etkiler.

İklimin İnsan Yaşamı Üzerindeki Etkileri

 • Nüfusun ve yerleşmelerin dağılışını etkiler.
 • Konut ve yapı malzemelerinin türünü etkiler.
 • İnsanların fizyolojik yapılarını, karakterlerini ve giyim tarzlarını etkiler.
 • İnsanların beslenme alışkanlıklarını ve giyeceklerini etkiler.
 • İnsanların yaşam biçimlerini ve ekonomik faaliyetlerini (tarım, ulaşım, sanayi, turizm vs) etkiler.

Örnek: Aşağıdakilerden hangisi üzerinde iklimin etkisi uğur?
A) Ekonomik faaliyetlerin çeşitliliğinde
B) İnsanların yeryüzüne dağılışında
C) Doğal bitki örtüsünün dağılışında
D) Turizm etkinliklerinde
E) Depremlerin ve volkanizmanın dağılışında

Çözüm: Akdeniz iklimi bölgeleri deniz turizmine, karasal iklim bölgeleri kayak veya kış turizmine elverişlidir. Bu yönüyle iklim turizm etkinliklerini etkiler. Sıcak ve soğuk iklim bölgeleri insan yaşamına pek uygun olmadığı için, bu bölgeler seyrek nüfuslanmıştır. Buna karşılık ılıman iklimlerin yaşandığı bölgeler yoğun nüfuslanmıştır. Doğal bitki örtüsü ve ekonomik faaliyetler üzerinde iklim koşullarının etkisi vardır. Ancak, deprem ve volkanizma faaliyetlerinin dağılışı, iklimle ilgili değil Yer’in iç yapısıyla ilgilidir. Cevap E] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar