III. Mustafa Dönemi (1757-1774) Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih

ÜÇÜNCÜ MUSTAFA (1757 – 1774)

Lehistan Sorunu ve Osmanlı Rus Savaşı (1768 – 1774)

Rusya’nın, Lehistan’ı ele geçirmek istemesi üzerine Osmanlı Devleti Rusya’ya savaş açtı. (1768) Savaşlar Rusya’nın üstünlüğüyle devam ederken Osmanlı Devleti üzerindeki etkinliğini artırmak isteyen Rusya, Baltık Denizi’nde bulunan donanmasını Atlas Okyanusu’na doğru harekete geçirdi. İngilizlerin de yardımıyla Akdeniz’e inen Rus donanması İzmir’in Çeşme limanında bulunan Osmanlı donanmasını yaktı (1770).

Çeşme olayından sonra da Ruslarla yapılan savaşlarda Osmanlı’nın yenilgisiyle devam etti. Osmanlı ordusunun başarısız olmasına ve Rusların Osmanlı topraklarındaki işgallerini yaygınlaştırmasına üzülen İkinci Mustafa vefat etti.

ÜÇÜNCÜ OSMAN DÖNEMİ (1754 – 1757)

Siyasal istikrarın sağlanamadığı dönemdir. İstanbul’da büyük bir yangın çıktı ve on binlerce kişi evsiz kaldı.Lale Devri .......'yla başlayarak ....... İsyanı'yla sona ermiştir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Petervaradin Savaşı - Patrona Halil
B) Çınar Olayı - Canberdi Gazali
C) Prut Antlaşması - Kabakçı Mustafa
D) Pasarofça Antlaşması — Patrona Halil
E) Ploşnik Bozgunu - Şeyh Bedrettin

çözüm

Lale Devri 1718 yılında Osmanlı Devleti’nin Avusturya ile imzaladığı Pasarofça Antlaşması'yla başlayarak 1730 yılında çıkarılan Patrona Halil İsyanı'yla sona ermiştir. Doğru cevap (D) seçeneğidir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar