II. Gıyasettin Keyhüsrev Dönemi (1237 – 1246) Ayt


Kategoriler: Tarih

II. Gıyasettin Keyhüsrev Dönemi (1237 – 1246)

Ülke yönetiminde yetenekli olmayan II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in eğlenceye düşkün olması nedeniyle devletin yönetimi vezir Saadettin Köpek’in tekeline geçmiştir. Sadettin Köpek tutarsız davranışları ve hırsı yüzünden iki yüz kadar devlet adamını öldürtmüştür. Ayrıca halktan alınan ağır vergiler iç karışıklıkların çıkmasına neden olmuştur.Anadolu’nun doğu bölgesinde yaşayan Türkmenler, ekonomik sıkıntıların da etkisiyle Baba İshak ismindeki dervişin etrafında toplanarak isyan etmişlerdir. Bir yıl süren isyan Baba İshak’ın öldürülmesiyle bastırılmıştır. Bu isyanın oldukça uzun bir sürede bastırılması Anadolu Selçuklu Devleti’nin gücünün zayıfladığının göstergesidir. Böylece Moğollar Yassıçemen Savaşı’ndan sonra cesaret edip saldıramadıkları Anadolu’ya bu olay neticesinde saldırma fırsatı elde etmişlerdir.

Kösedağ mevkiinde meydana gelen savaşta Moğollar Anadolu Selçuklu Devleti’ni büyük bir yenilgiye uğratmışlardır. (1243)

Kösedağ Savaşı sonucunda;

Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiştir. Bu olaydan sonra Moğollara vergi veren bir devlet haline gelmişlerdir.

Moğollar Anadolu topraklarında yağma ve katliamlara girişerek tarım ve ticaret hayatının durmasına sebep olmuşlardır.

Anadolu’da 2. dönem Türk beylikleri kurulmuştur. Bu durum Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulmasına sebep olmuştur.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi