Savaş Yıllarında Sosyal – Kültürel ve Eğitim Alanındaki Gelişmeler Tyt-Ayt Tarih


Kategoriler: Tarih, Tyt-Ayt Tarih

Savaş Yıllarında Sosyal – Kültürel ve Eğitim Alanındaki Gelişmeler

1939 – 1945 arası eğitim alanında yapılan yatırımlar 1923 – 1939 arası yatırımlardan daha fazla olmuştur.

17 Nisan 1940 tarihli bir düzenleme ile Köy Enstitüleri kurulmuştur.

Mesleki ve teknik eğitim veren okulların sayısı üç katına, bu okullardaki öğrenci sayısı da dört katına çıkmıştır.

II. Dünya Savaşı’nın olumsuz etkileri Türk edebiyatına da yansımıştır. Türk yazar ve şairleri daha çok sosyal gerçeklik akımının etkisinde kalarak ülkenin içinde bulunduğu sosyal değişim ve gelişmeyi bütün yönleriyle eserlerinde işlemişlerdir.

Şiirde serbest nazımı savunan Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat Horozcu, Melih Cevdet Anday’ın öncülüğünü yaptığı “Garip Akımı“ bu dönemde ortaya çıkmıştır.

Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Behçet Necatigil ve Sait Faik Abasıyanık bu dönemin önemli şair ve yazarları arasında yer almıştır.

Savaş yıllarında Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri takip etme arzusuyla radyo kullanımı yaygınlaşmış, Ankara Radyosu’nun yanı sıra İstanbul Radyosu deneme yayınlarından sonra 1943’te sürekli yayına başlamıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar