İhşidiler (Akşitler) (935 – 969) 9.Sınıf Tarih

İhşidiler (Akşitler) (935 – 969) 9.Sınıf Tarih

Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih
  • Abbasi Devletinin merkezi otoritesinin zayıflaması sonrasında Mısır’da görev yapan Türk komutanlardan Muhammed bin Toğaç bu durumdan yararlanarak bağımsızlığını ilan etmiş ve Fustat merkezli olarak devletini kurmuştur. (935)
  • Akşidler Mısır’da kurulan ikinci Türk-İslam devletidir.

Uyarı: Abbasi halifesinin Muhammed bin Toğaç’a İhşid (Akşid) unvanını verdiği için devletin ismi buradan gelmektedir. (Ak ve şit kelimelerinin birleşmesinden oluşmuş beyaz güneş anlamına gelmektedir.)

  • Akşidler her anlamda Tolunoğulları Devletini örnek almış ve aynı özellikleri göstermiştir.
  • Yaptıkları mücadele sonrasında Suriye, Filistin ve Lübnan topraklarını fethetmiş ayrıca Müslümanların kutsal şehirleri olan Mekke ve Medine’nin yönetimini üstlenmişlerdir.

Uyarı: Kutsal şehirleri (Hicaz bölgesini) kısa süreli de olsa elinde tutan ilk Türk- İslam devleti Akşidlerdir.

İhşidler Devleti’nin Yıkılışı

  • Muhammed bin Toğaç’ın ölümüyle yerine geçen Unûçur çocuk yaşta olduğu için devleti Kâfur yönetmiş iç karışıklıkların çıkmasıyla bu durumdan yararlanan Fatımiler Akşitleri 969 yılında yıkmıştır.

Uyarı: Akşid Devletinin yıkılışında Fatimiler ile Abbasiler arasında tampon bölge olması, kurucuları ve halkının farklı uluslardan meydana gelmesi etkili olmuştur. Ayrıca Abbasiler’in Tolunoğulları’nın aksine Akşitler’e destek vermesi, Fatımiler ile arasında tampon bölge olmasına bağlanabilir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar