Hz. Osman Dönemi (644 – 656) 9. Sınıf Tarih

Hz. Osman Dönemi (644 – 656) 9. Sınıf Tarih

Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, İslam Medeniyetinin Doğuşu, Tarih
  • Dört Büyük Halife’den üçüncüsü, Hz. Muhammed’in damadıdır. 12 yıl boyunca, halifelik yapmış ve Dört Büyük Halife’den en uzun süre halifelik yapan olmuştur. Hz. Ömer kendisinden sonra aralarından bir sonraki halifenin seçileceği bir şura kurulmasını talep etmiştir. Kimin halife olacağı tartışmaları sırasında ara bulucu Abdurrahman bin Avf’ın, Medine toplumunun görüşlerini de alarak kendisini seçmesiyle Hz. Osman halife olmuştur.
  • Bu dönemde de Bizans’la savaş sürdürülmüştür. Dönemin Şam Valisi Muaviye, Güney Anadolu’da fetihlerde bulunmuş, Kayseri’ye kadar ilerlemiştir. Muaviye, kurduğu donanma ile Kıbrıs’ı fethetmiş (649), Bizans donanmasıyla Antalya açıklarında savaşılmıştır. Zatü’s Savari adıyla anılan bu savaş Müslümanlarca kazanılmıştır.
  • Hz. Osman döneminde İslam orduları, Türklerle mücadeleye başlamış, Horasan ve Harezm alınmıştır. Hazar Türkleriyle 652 yılında Belencer Savaşı meydana gelmiştir.

Bilgi Kutusu: Hz. Osman’ın halifeliği döneminde yaşanan ve ilk Türk-Arap Savaşı olan 652 Belencer Savaşı ile Hazarlar, İslam ordularının Kafkasya’ya girmesini engellemeye çalışmışlardır.

  • İslam Orduları, aynı zamanda Tunus’u fethetmiş, Kuzey Afrika’nın yerli halkı olan Berberiler arasında İslamiyet hızla yayılmıştır. Hz. Osman, Müslüman olan yeni milletlerin Kur’an’ı okuyabilmesi, dil ve şive farklılıkları dolayısıyla oluşan okuma farklılıklarının giderilebilmesi amacıyla, Kuran-ı Kerim’i çoğaltarak vilayetlere göndermiştir. (Böylece Kur’an-ı Kerim’in değişik biçimlerinin ortaya çıkması tehlikesini kesin olarak önlemiş, özgün hali korunmaya çalışılmıştır.)
  • Hz. Osman’ın hoşgörülü yapısı, iyilik ve yardımseverlikte öncülük etmesi, akrabalarınca suistimal edilmiştir. Önemli mevkilere akrabaları getirildiği için birçok bölgede bazı Müslüman topluluklar, Hz. Osman’a isyan etmişlerdir. Bazıları da Hz. Osman’ın evini kuşatarak kendisini şehit etmişler (656), böylece ilk kez bir Halife Müslümanlarca şehit edilmiştir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar