Hz. Muhammed Devri (571 – 632) TYT-AYT


Kategoriler: Tarih

HZ. MUHAMMED DEVRİ (571 – 632)

Hz. Muhammed Mekke’de doğdu. Babası Abdullah Kureyş kabilesine mensuptu. Önce babasını, sonra da annesini kaybettiği için dedesi ve amcaları tarafından büyütüldü.

Gençlik yıllarında ticaretle uğraşmış, doğruluğu ve dürüstlüğünden dolayı kendisine “El Emin” (Güvenilir kişi) ünvanı verilmişti. 25 yaşında Mekke’nin tanınmış tüccarlarından Hz. Hatice ile evlendi.

Hz. Muhammed’e 40 yaşına geldiğinde Hira Dağı’nda ilk vahiy geldi.

Hicret

Mekkelilerin Müslümanlara olan baskıları daha da artınca 622 yılında Medine’ye Hicret gerçekIeşti.

Hicret’in Sonuçları

“Suffe Ashabı” adıyla bilinen ilk öğretim kadrosu kuruldu.

Medine’de İslam Devleti’nin temelleri atıldı. Hz. Muhammed ilk devlet başkanı oldu.

Medine’de bütün kan davalarına son verildi.

Yahudilerle Vatandaşlık Antlaşması yapıldı.

BEDİR SAVAŞI (624)

Sebebi

Müslümanların Mekke’de yağmalanan mallarına karşılık Suriye’den, Mekke’ye gitmekte olan Ebu Süfyan yönetimindeki ticaret kervanını ele geçirmek istemeleri

Sonuçları

Müslümanların Mekkeliler karşısında elde ettiği ilk zaferidir.

Medine’deki Yahudilerin bir bölümü müşriklerle işbirliği yaptıkları gerekçesiyle Medine’den çıkarılmıştır.

İlk kez İslam Savaş Hukuku ortaya çıkmıştır.

Ganimetleri beşte biri devlet hazinesine kalanı savaşa katılanlara verildi.

Esirler ise fidye ödemeleri ya da okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakıldı.

UHUD SAVAŞI (625)

Sebebi

Müşriklerin Bedir yenilgisinin intikamını almak istemeleri

Sonuçları

Müslümanlar ilk yenilgisini almıştır.

Mekkelilerle işbirliği yapan Beni Nadir Yahudileri Medine’den çıkarılmıştır.

HENDEK SAVAŞI (627)

Sebebi

Mekkelilerin Müslümanları tamamen ortadan kaldırmak istemeleridir.

İranlı Selman-ı Farısi’nin önerisi ile şehrin saldırıya açık yerlerine hendekler kazıldı. Mekkeliler başarılı olmayarak geri döndüler.

Sonuçları

Müslümanların son savunma savaşıdır.

Mekkeliler savunmaya geçmiştir.

HUDEYBİYE BARIŞI (628)

Hz. Muhammed Hac yapmak üzere Mekke’ye doğru yola çıktı. Mekkeliler Hz. Muhammed’in elçi olarak gönderdiği Hz. Osman’ı tutukladılar. Bunun üzerine Hz. Muhammed savaş kararı aldı. Telaşa kapılan Mekkeliler barış istedi.

Bu antlaşmaya göre;

İki taraf arasında on yıl savaş yapılmayacak.

Müslümanlar o yıl Kabe’yi ziyaret etmeyecek ertesi yıl 3 gün süreyle hac yapabilecek

Mekkelilerden, Medine’ye sığınan olursa şehre alınmayacak ancak Müslümanlardan Mekke’ye sığınanlar olursa kabul edilecek. Bu madde başlangıçta Müslümanların aleyhine görünüyordu. Medine’den çıkarılan gençler Mekke’ye dönmedi. Mekke – Medine arasında Kureyş kervanlarına saldırdı. Sonuçta bu madde Müslümanların lehine döndü.

HAYBER’İN FETHİ (629)

Şam ticaret yolunun denetimi Müslümanlara geçti.

Gayrimüslimlerden haraç ve cizye vergisi alınmaya başlandı.

Müslümanların ilk taarruzu gerçekleşti.

MUTE SEFERİ (629)

Müslümanlar ile Bizans arasında ilk mücadele olan bu savaşta İslam orduları başarılı olamamıştır. Hz. Muhammed bu sefere katılmamıştır.

MEKKE’NİN FETHİ (630)

Kabe putlardan temizlendi.

Mekkelilerin büyük kısmı Müslüman oldu.

HUNEYN SAVAŞI VE TAİF SEFERİ (630)

Mekkenin fethi sırasında Huneyn’e kaçan müşrikler bölge halkını Müslümanlara karşı kışkırtınca İslam ordusu Huneyn üzerine yürüdü.

Savaş Müslümanların galibiyetiyle sonuçlandı. Bu zaferin ardından İslam ordusu
güneydeki Taif üzerine yürüdü. Kale yüksek bir yerde olduğundan başarılı olunamadı. Ancak bir süre sonra Taifliler kendiliğinden Müslüman oldular.

TEBÜK SEFERİ (631)

Hz. Muhammed’in son seferidir. Bizans’ın saldırıya geçeceği haberinin asılsız olduğu anlaşılınca geri dönülmüştür.

VEDA HACCI VE HZ. MUHAMMED’İN VEFATI (632)

Hz. Muhammed, hac görevini yerine getirmek için Mekke’ye gitti. Bu hac sırasında okuduğu hutbede, Allah’tan başka bir ilah bulunmadığını, bütün Müslümanların kardeş olduğunu belirterek Kur’an’ın tamamlandığını bildirdi. Daha sonra, Medine’ye döndü. Hastalığı sırasında Mescid-i Nebevi’de Müslümanlara namaz kıldırma görevini Hz. Ebu Bekir’e verdi. 632 yılında Medine’deki evinde vefat etti.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar