Hudeybiye Antlaşması (628) Önemi ve Sonuçları Ayt


Kategoriler: Tarih

HUDEYBİYE BARIŞI (628)

Hz. Muhammed, 1500 Müslümanla Kâbe’yi ziyaret etmek amacıyla Mekke’ye doğru yola çıktı. Hudeybiye’ye geldiklerinde Hz. Osman elçi olarak Mekke’ye gönderildi. Yapılan görüşmeler sonucunda Hudeybiye Antlaşması imzalandı.Buna göre;

  • Müslümanlar, o yıl hac yapmayacak; buna karşılık ertesi yıl üç gün süreyle hac yapacaklar, Mekkeliler ise hac sırasında şehri boşaltacaktı.
  • Reşit olmayan Mekkeli Müslümanlardan Medine’ye sığınanlar geri verilecekti. Medine’den Mekke’ye sığınanlar ise geri verilmeyecekti.
  • Arap kabileleri Mekkeliler ve Müslümanlardan istedikleri tarafı tutabilecekler ancak Mekkeliler ve Müslümanlar kendilerini destekleyen kabilelere herhangi bir yardımda bulunmayacaklardı.
  • İki taraf arasında 10 yıl savaş yapılmayacaktı.
  • Hudeybiye Barışı’nın maddeleri Müslümanların aleyhine gibi gözükse de zamanla Müslümanların lehine sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Antlaşmaya göre reşit olmayan Müslümanlar Medine’ye alınmayınca Mekke ile Medine arasında bir yere yerleştiler. Müslümanlar, geçimlerini sağlamak için müşriklerin kervanlarına saldırınca Mekkeliler bu durumdan zarar gördü.

Önemi

İslam Devleti’nin ilk diplomatik başarısıdır.

Mekkeliler, Medine İslam Devleti’ni resmen tanıdı.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi