Homojen ve Heterojen Karışımlar konu anlatımı video 10. sınıf kimya

Homojen ve Heterojen Karışımlar konu anlatımı video 10. sınıf kimya

Kategoriler: Ders Videoları

Karışımların Sınıflandırılması video 10. sınıf Hocalara Geldik

Homojen Karışımlar Hocalara Geldik

Heterojen Karışımlar Hocalara Geldik

Çözeltilerde derişim video 10. sınıf Hocalara Geldik

Çözünme Olayı video 10. sınıf Kimya Adası

Çözünürlük Problemleri video 10. sınıf Kimya Adası

Çözünürlüğü Etkileyen Faktörler video 10. sınıf Kimya Adası

HETEROJEN KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI

Heterojen karışımlar dağılan ve dağıtıcı faz olmak üzere iki fazdan oluşur. Karışımı oluşturan maddelerden biri diğerinin içinde dağılıyorsa bu maddeye dağılan madde (dağılan faz), diğer maddeye dağıtıcı madde (dağıtıcı faz) denir. Dağıtıcı madde katı, sıvı veya gaz hâlde olabilir. Örneğin çamurlu suda, su dağıtıcı madde; toprak dağılan maddedir. Dağıtıcı madde olan su sıvı, dağılan madde olan toprak katıdır. Heterojen karışımlar dağılan maddenin ve dağılma ortamının fiziksel hâline göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir.

KARIŞIMLARIN ÇÖZÜNENİN TANECİK BOYUTUNA GÖRE SINIFLANDIRILMASI

Karışımları görünüşlerine göre sınıflandırmak her zaman kolay değildir. Bazı karışımların homojen mi heterojen mi olduğuna yalnızca gözle bakarak karar vermek mümkün değildir. Ayrıca günümüzde görüntüleme tekniklerindeki gelişmeler daha önceki yıllarda homojen kabul edilen bazı karışımların heterojen olduğunu göstermiştir. Karışımın çözelti olup olmadığının anlaşılması için mikroskopla tanecik boyutu ölçülür. Karışımlar çözünenin (dağılanın) tanecik boyutuna bağlı olarak farklı özelliklere sahiptir. Çözünenin tanecik boyutuna göre karışımlar çözelti, kolloid ve süspansiyon olarak üçe ayrılır.] }

Metil alkol genellikle apolar çözücüde çözünmez. Metil alkolün bir sıvıda çözünmesi için metil alkol molekülleri arasındaki hidrojen bağına eşit ya da daha büyük bir çekim kuvvetinin etki etmesi gerekir. Elmas gibi kristal örgülü katılarda atomlar çok güçlü kovalent bağlarla birbirine bağlandığından bunlar hiçbir çözücüde çözünmez (Görsel 2.1.18). Bu tür kristal yapılar çözme işlemiyle bozulmayacak kadar sağlamdır. Bu tür kristallerin kovalent yapısını bozacak güçte bir çözücü-çözünen etkileşmesi yoktur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar