Hititler (MÖ. 1800 – 700)

Hititler (MÖ. 1800 – 700)

Kategoriler: Tarih

1. Kafkaslar üzerinden Anadoluya geldikleri varsayılan Hititler, Hattuşaş (Boğazköy) merkezli olarak Kızılırmak yayı içinde MÖ. 1800’de kuruldular. Hitit tarihi üç bölümde incelenir.
• Eski Hitit Krallık Dönemi
• Yeni Hitit İmparatorluk Dönemi
• Geç Hitit Şehir Devletleri Dönemi

2. Hititler en güçlü dönemlerini, Yeni Hitit Devri’nde yaşadılar, bu dönemde Anadolu’daki çeşitli krallıklar hakimiyet altına alındı.

3. Hitit devlet yönetiminde Kralın yanında Pankuş adı verilen bir meclis görev yapmıştı. Pankuş meclisinin kralın yetkilerini sınırlandırdığı da görülürdü.

4. Hititlerde önceleri feodal bir devlet düzeni hakimdi, bu düzen zamanla değişmiş ve ülke merkezden gönderilen valilerce yönetilmiştir.

UYARI: Bu uygulamanın amacı merkezi yönetimi güçlendirmektir.

5. Hititlerde kraldan sonra gelen en yetkili kişi Tavananna adı verilen ana kraliçe’dir. Tavananna’nın kralın yerine vekalet etme ve Pankuş meclisine başkanlık yapma gibi bir takım yetkileri görülmekteydi, bu da kraliçenin yönetime katıldığının göstergesidir.

6. Hititler kendilerine özgü hiyeroglif yazısının yanında çivi yazısını da kullandılar. Hitit kralları tanrılarına hesap verme düşüncesiyle “Anal” adı verilen yıllıklar yazdılar. Anallarda krallar, zaferleriyle birlikte yenilgilerden de bahsetmişlerdi, bu durum analların tarafsız olduğu ve doğru bilgiler içerdiğini gösterir.

7. Kral Telepinuş çıkardığı bir yasayla krala kendisinden sonra gelecek olan kişiyi seçme yetkisi tanımıştır.

UYARI: Kral Telepinuş’un buradaki amacı taht kavgalarına engel olmak ve ülke bütünlüğünü korumaktır.

8. Hititler çok tanrılı bir dine inanırlardı, ayrıca Ön Asya toplumlarının tanrılarını da kutsal sayarlardı, bu yüzden İlkçağ’da Hitit ülkesine “Bin Tanrı İli”de denirdi.

9. Hititler, aile ve miras hukukunu düzenleyen, Fidye esasına dayalı yasalar yaptılar. Bu yasalarda kölelere de mülkiyet hakkı tanıdılar.

UYARI: Hitit yasaları medeni kanunun ilk örnekleri olarak da kabul edilir.

10. Hitit sanatının en önemli eserleri, İvriz ve Yazılıkaya kabartmalarıdır.

11. Hititler MÖ. 1200’de batıdan gelen deniz kavimlerince yıkıldılar, varlıklarını ise MÖ. 700’e kadar sürdürdüler.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar