Hikayeci (Rivayetçi) Tarih Yazıcılığı 9.Sınıf Tarih


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih, Tarih ve Zaman
  • Hikayeci tarih yazıcılığını Herodotos başlatmıştır. Herodotos’un yazmış olduğu kitabın adı, tanık olunan ve haber alınan şeylerin anlatılması anlamına gelen “lstorias Apodesis”tir.
  • Duyduğu olayları, olduğu gibi aktaran Herodotos, tarihi bilgileri eleştiriye tabi tutmadan ortaya koymuştur.
  • Hikayeci (rivayetçi) tarih yazıcılığında olaylar aktarılırken yer ve zaman hususları dikkate alınmış ancak tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurulmamıştır.
  • Roma’da, Orta Çağ Avrupa’sında ve İslam dünyasında da vekayiname türü eserler bu görüşle kaleme alınmıştır. Günümüzde daha çok halk için yazılan tarih çalışmaları arasında bu tür kitaplar bulunmaktadır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar