Hikayeci (Rivayetçi) Tarih Yazıcılığı


Kategoriler: Tarih, Tarih ve Zaman
  • Hikayeci tarih yazıcılığını Herodotos başlatmıştır. Herodotos’un yazmış olduğu kitabın adı, tanık olunan ve haber alınan şeylerin anlatılması anlamına gelen “lstorias Apodesis”tir.
  • Duyduğu olayları, olduğu gibi aktaran Herodotos, tarihi bilgileri eleştiriye tabi tutmadan ortaya koymuştur.
  • Hikayeci (rivayetçi) tarih yazıcılığında olaylar aktarılırken yer ve zaman hususları dikkate alınmış ancak tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurulmamıştır.
  • Roma’da, Orta Çağ Avrupa’sında ve İslam dünyasında da vekayiname türü eserler bu görüşle kaleme alınmıştır. Günümüzde daha çok halk için yazılan tarih çalışmaları arasında bu tür kitaplar bulunmaktadır.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar