Kategoriler: 12. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 2. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya, Tarih

Doğu ve Batı Blokları arasındaki yumuşama sürecinin sonucu olarak; Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK), 1973’te Helsinki’de toplandı. 1975’te Arnavutluk dışındaki 33 Avrupa ülkesi ile ABD ve Kanada tarafından Helsinki Nihai Senedi imzalandı. Helsinki Nihai Senedi ile anlaşmayı imzalayan devletler;

  • Birbirlerinin toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygı göstermeyi, tehdit ya da kuvvet kullanmaktan kaçınmayı
  • Avrupa’daki tüm devletlerin sınırlarını dokunulmaz saymayı
  • Aralarındaki anlaşmazlıkları barışçı yollarla çözmeyi
  • Birbirlerinin iç ya da dış işlerine müdahale etmemeyi
  • Irk, cinsiyet, dil ve din ayırımı gözetmeksizin, temel insan haklarına ve özgürlüklerine saygı göstermeyi

kabul ettiler.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar