Hazarlar

Kategoriler: Tarih

  • Kafkasya’nın kuzeyinde Hazar Denizi ve çevresinde Bulan önderliğinde kurulan Hazarlar, doğuda Çin, batıda Bizans, kuzeyde Slav, güneyde Arabistan ile çevrili stratejik bir alandadır. Ticaret yolları üzerinde yer aldıkları için ekonomik yapıları güçlüdür.
  • Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk devleti olan Hazarlar adalet ve hoşgörüye dayalı bir yönetim kurmuşlardır.

UyarıHazarların adaletli ve hoşgörülü olduklarının göstergeleri olarak:
1. Yöneticilerinin Museviliği benimsemesine rağmen halkın inançlarına yöneticilerin karışmaması
2. Cami, sinagog ve kilise gibi farklı dinlere ait ibadet yerlerinin yan yana bulunması
3. Mahkemelerde her dinden temsilcinin olması ve herkesin kendi dinine göre yargılanması (Mahkemelerde 2 tane Müslüman, 2 tane Hristiyan, 2 tane Musevi, 1 tane Şamanist yargıç vardır. Bu durum Hazarlarda laik hukuk sisteminin olmadı­ ğını dinsel hoşgörünün olduğunu ve tek tanrılı inanışın olduğunun göstergesidir.) sayılabilir.

  • İran merkezli kurulan Sasani Devleti‘nin İslam devleti tarafından yıkılmasıyla Hz.Osman Döneminde Müslümanlarla Belencer Savaşı‘nı yapmışlar ve İslam Devletini yenerek İslamiyet’in Kafkasya’da yayılışını engellemişlerdir.
  • 965 yılına gelindiğinde Hazarların ticaret yolları üzerindeki denetimlerini kaybetmeleri ekonomik yapının bozulmasına neden olmuş Peçeneklerin saldırılarıyla zayıflayan devleti Ruslar yıkmışlardır. (965)] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar