Hayvanlar Alemi Sınıflandırması Özellikleri Biyoloji Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Biyoloji

HAYVANLAR ALEMİ

Bütün hayvanlar çok hücreli olup heterotrof beslenirler.Hayvanlar genel olarak omurgasızlar ve omurgalılar olmak üzere iki grupta incelenir.

OMURGASIZ HAYVANLAR

OMURGALI HAYVANLAR

EKLEMBACAKLILAR

Eklembacaklılar kitinden oluşmuş bir dış iskelete sahiptir. Ayrıca açık kan dolaşımına sahiptirler. Solunum organı olarak trake (böceklerde) ve solungaç (kabuklularda) bulunduran türleri vardır. Eklembacaklılar 4 grupta incelenir. Bunların en önemlisi böcekler grubudur.

1. Kabuklular: Ör/ Yengeç, istakoz ve karides
2. Çok ayaklılar: Ör/ Kırkayak, çıyan
3. Örümcekler: Ör/ Akrep, kene, örümcek
4. Böcekler: Ör/ Arı, Sinek, kelebek, çekirge, karıncaBÖCEKLER

  • Hayvanların en fazla canlı çeşidine sahip olan grubudur.
  • Kitin yapılı dış iskelet taşır.
  • Trake solunumu yapar. Trakeler vücut içine uzanan borulardır. Trakeler oksijeni kana vermeden doğrudan hücrelere taşır. Bu yüzden böceklerin kanında solunum gazları (oksijen ve karbondioksit) bulunmaz.
  • Açık kan dolaşımı vardır.
  • Metamorfoz (başkalaşım) geçirirler. Bu özellik omurgalı hayvanlardan kurbağalarda da vardır.
  • Boşaltım atıkları ürik asittir.
  • İç döllenme, dış gelişme gösterirler.

KUŞLAR SINIFI

  • Akciğerleri esnek değildir.
  • Sağ aort yayı gelişmiştir. Yani kalpten çıkan Aort atardamarı sağ tarafa kıvrım yapar. Memelilerde ise sol aort yayı gelişmiştir.
  • Hava keselerinin olması, göğüs omurlarının bitişik olması ve kemiklerinin içinin boş olması uçmalarını kolaylaştırır.

2018 -TYT SORUSU

“Aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması bir hayvanın kuş olduğunun kanıtı sayılır?”

Bu sorunun yöneltildiği bir öğrenci, aşağıdakilerden hangisini işaretlerse soruyu doğru cevaplamış olur?

A) Uçma yeteneğine sahip olma
B) Kanatlara sahip olma
C) Yumurtlayarak çoğalma
D) Sabit vücut sıcaklığına sahip olma
E) Vücutlarında tüylere sahip olmaÇözüm: A ve B şıkkı böcekler için de geçerli. C şıkkı diğer hayvanlarda da görülür. D şıkkı memelilerde de görülür. E şıkkı kuşlara özgüdür. Cevap: E

MEMELİLER SINIFI

Memeliler sınıfı 3 grupta incelenir.

1. Gagalı memeliler: Gagalı memelilerde iç döllenme ve dış gelişme görülür. Yumurtadan çıkan yavru süt emer. Avustralya ve Yeni Ginede yaşarlar. Ör/ Platipus, Ornitorenk

2. Keseli memeliler: İç döllenme görülür ama gelişimin bir kısmı ana karnında bir kısmı dışarıda (Kesede) gerçekleşir. Ör/ Kanguru

3. Plasentalı memeliler: İç döllenme ve iç gelişme görülür. Ör/ Balina, kirpi, insan, koyun v.s

Memelilere özgü özellikler1. Bütün memeliler yavrularını sütle besler.
2. Bütün memelilerin olgun alyuvarları çekirdeksizdir. Diğer omurgalılarda alyuvarlar çekirdeklidir.
3. Bütün memeliler kaslı bir diyafram taşır.
4. Bütün memelilerin akciğerleri alveollüdür.
5. Kıl ve ter bezi taşırlar (sudaki memeliler hariç).

VİRÜSLER

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi