Havadan Azot ve Oksijen Eldesi

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Maddenin Halleri

Bir gaz karışımı olan havanın bileşimindeki su buharı uzaklaştırılırsa elde edilen havaya kuru hava adı verilir. Kuru havanın bileşimi sabittir. Hava kirlendiğinde bu gazların oranı değişebilir.


Kuru havadaki gazların hacimce yüzdeleri ve kaynama sıcaklıkları

Havadaki azot, oksijen ve argon gazları çevre, endüstri ve insan hayatı açısından çok önemlidir.

  • Sıvı azot; ilaç, gıda gibi soğukta korunması gereken ürünlerin saklanmasında soğutucu olarak kullanılır. Oksijen; metal sanayisinde safsızlıkları gidermek ve solunum güçlüğü çeken hastalarda kullanılır. Saf argon; havadan çok kolay etkilenen maddeleri saklamada kullanılır.

1. Havanın yapısındaki azot, oksijen ve argon gazlarını elde etmek için önce kuru hava, yüksek basınç altında soğutulup sıvılaştırılır.
2. Sonra sıvılaştırılmış havada en çok bulunan bu üç madde kontrollü olarak ısıtılır.
3. Isıtma sonucunda -196 °C ta kaynayan azot gazı damıtma kulesinin en üstünde, -186 °C ta kaynayan argon gazı damıtma kulesinin ortasında ve -183 °C ta kaynayan oksijen gazı ise damıtma kulesinin altında sıvı halde elde edilir.

Örnek: Hava ile ilgili,
I. Sıvılaştırılmış havadan oksijen gazı (02) elde edilir.
II. Kuru havanın hacimce % 78 i azot (N2) gazıdır.
III. Açık havada her zaman su buharı (H2O) bulunur.
yargılarından hangileri doğrudur?

Çözüm: Sıvılaştırılmış havadan soğutup damıtma ile yapısındaki oksijen elde edilir. I. yargı doğrudur.
Yerküreye en yakın olan kuru hava küre %78 oranında azot gazı, %21 oranında oksijen gazı ve %1 oranında diğer gazlardan oluşmaktadır. II. yargı doğrudur.
Açık havada her zaman su buharı farklı oranlarda bulunur. III. yargı doğrudur.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar