Hava Kütleleri ve Cepheler


Kategoriler: Coğrafya

Atmosferin, sıcaklık ve nem bakımından aynı özelliği gösteren geniş parçalarına hava kütlesi denir. Hava kütleleri, geldikleri bölgelerin özellikleri gittikleri bölgelere taşır. Örneğin, Ekvator’dan kutuplara doğru giden hava kütleleri sıcak ve nemli iken, kutuplardan Ekvatora doğru giden hava kütleleri soğuk ve kurudur.

Hava kütlelerinin yer değiştirmesi hava durumu bakımından önemlidir. Hava kütlesinin oluşum alanı, deniz yüzeyine rastlıyorsa bu hava kütlesine denizel hava kütlesi, kara üzerinde oluşan hava kütlelerine karasal hava kütlesi denir. Hava kütleleri, oluştukları yere göre tropikal ve kutupsal hava kütleleri gibi isimler alır.

Sıcak ve soğuk karakterli hava kütlelerinin karşılaşma alanlarına cephe denir. Cepheler bol yağışlı alanlardır. Yeryüzündeki yağışların önemli bir bölümünü cephe yağışları oluşturur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar