Haritalarda Bilgi Aktarma Yöntemleri


Kategoriler: Coğrafya, Harita Bilgisi

Yeryüzünden belirli uzaklıklara, atmosfere veya uzaya yerleştirilen uydularla yeryüzünde bulunan doğal ve yapay nesneler hakkında bilgi alma ve değerlendirme teknikleri genel olarak uzaktan algılama olarak adlandırılmaktadır. Uzaktan algılama teknikleriyle elde edilen coğrafi verilerin haritalara aktarılmasında üç farklı yöntem kullanılır. Bunlar; noktasal, çizgisel ve alansal aktarım şekilleridir.

Noktasal aktarımlar; volkan konileri, kuyular, hava alanları, maden yatakları şehir merkezleri, fabrikalar, okullar gibi yer belirten unsurların gösterilmesinde kullanılır.

Çizgisel aktarımlar; yol, akarsu, sınır hattı, fay hatları, siyasi sınırlar, ulaşım ve göç yolları gibi yön ve harekete dayalı unsurların gösterilmesinde kullanılır.

Alansal aktarımlar; tarım alanı, ormanlar, göller, arazi parselleri, jeolojik alanlar, nüfus yoğunluğu gibi alan içeren unsurların gösterilmesinde kullanılır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar