Kategoriler: 9. Sınıf Biyoloji, Biyoloji, Hücre
  • Yassılaşmış keselerden oluşan zarlı bir organeldir. Spermler ve olgun alyuvar hücreleri hariç tüm ökaryot hücrelerde bulunur.
  • Golgi cisimciği; hücre ürünlerinin sentezini, değişimini, sınıflanmasını ve salgılanmasını gerçekleştirir. Özellikle salgı yapan hücrelerde (ter bezi, tükürük bezi vb.) fazla miktarda bulunur.
  • Zarla çevrili kesecikler, endoplazmik retikulumdan golgiye taşınır. Burada değişime uğratılan ürünler yeni kesecikler halinde golgiden ayrılarak hücre içine veya dışına doğru gönderilir. Örneğin endoplazmik retikulum içinde oluşturulan glikoproteinlerin karbonhidratları önce endoplazmik retikulumda daha sonra da golgi içinden geçerken değişikliğe uğratılır ve golgiden ayrılır.
  • Golgi cisimciği glikolipitlerin sentez yeridir. Glikoproteinlerin son halini almasını ve glikolipitlerin sentezlenmesini sağladığı için hücre özgüllüğünün ortaya çıkmasında golginin önemli rolü vardır.
  • Hücreler tarafından salgılanan birçok polisakkarit golginin ürünüdür. Örneğin bitki hücrelerinde selüloz olmayan bazı polisakkaritler golgi cisimciğinde üretilir ve daha sonra hücre duvarındaki selüloz ile bir araya gelir.
  • Golgi cisimciğinin görevini yapamaması bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Örneğin ağız kuruluğu, tükürük bezinden salgılanan tükürüğün azalması sonucu ortaya çıkan bir problemdir ve bu problemin nedeni golgi cisimciğinin etkili çalışamaması olabilir.

Golgi cisimciği hücre ürünlerinin işlenmesini, paketlenmesini ve salgılanmasını gerçekleştirir.

Golgi cisimciğinin elektron mikroskobundaki görüntüsü
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar