Fen ve Mühendislik Uygulamaları 5. Sınıf Fen

Kategoriler: 5. Sınıf Fen Bilimleri, Fen Bilimleri

Bilim İnsanı:

 • Evren ve doğaya ilişkin meraklıdır ve araştırmacıdır.
 • İyi bir gözlemcidir.
 • Bilgi, bilim insanının anahtarıdır. Bilgi toplamak için bol bol okur ve diğer bilim insanlarının çalışmalarından faydalanır.
 • Sabırlıdır, kararlıdır.
 • Tarafsız ve objektiftir.

Bir problemi çözerken;

 • Problemi belirleyip ön araştırma yapar.
 • Soruların cevaplarıyla ilgili tahminde bulunur.
 • Hipotez kurar.
 • Tahminleri test etmek için gözlem ve deney yapar.
 • Deneylerden elde edilen verilere göre yorum yapar ve sonuca ulaşır.

Mühendis:

İnsanların ve toplumun sorunlarına, ihtiyaçlarına teknik çözümler sunan, bilimsel yöntemlerle düşünen, çalışan, ürün tasarlayan kişidir.

Mühendislerde bilim insanları gibi araştırma yapar ve veri toplar. Verilere göre en uygun tasarıma karar verip ürünlerini geliştirirler. Hazırlanan ürünü test edip yeniden dizayn ederler. Ürünün ekonomik, kullanışlı, estetik olmasına dikkat ederler.

Mühendislik Tasarım Döngüsü Basamakları

 1. Problemi belirlemek
 2. Hayal etmek
 3. Planlamak
 4. Tasarlamak
 5. Test etmek ve geliştirmek

Bilimsel Araştırma Süreci

 • Problemi belirler.
 • Araştırma yapar.
 • Hipotezini şekillendirir, değişkenleri belirler.
 • Deney tasarlar yöntemi belirler.
 • Deney yaparak hipotezini test eder.
 • Sonuçları değerlendirir ve yorumlar

Mühendislik Tasarım Süreci

 • Problemi tanımlar,
 • Araştırma yapar.
 • İhtiyaçları belirler.
 • Alternatif çözümler geliştirir, çözüm yolları içinden en iyisini seçer ve geliştirir.
 • Modelini oluşturur.
 • Test eder. Eğer gerekliyse yeniden dizayn eder] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar