Evrendeki Fiziksel Yasalar, Ayetler ve Örnekler Kader 8.Sınıf Din Kültürü


Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi


“Geceyi ve gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan odur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir.” (Enbiya Suresi, 33. ayet)

Bu ayete göre;

I. Fiziksel yasalarla ilgilidir.
II. Evrendeki düzeni gösteren bir örnektir.
IIl. Ay’ın Güneş’in etrafında dönmesiyle ilgilidir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II   B) II ve III  C) I ve III   D) I, II ve III

ÇÖZÜM:

Bu ayet Güneş ve Ay’ın kendi yörüngelerinde hareket etmesiyle ilgilidir. Bu gezegenlerin bu şekilde hareket etmeleri de evrendeki düzene örnektir. Ayrıca fiziksel yasalarla ilgilidir. Çünkü sıvı ya da katı maddeler arasında ilişkiler fiziksel yasaların ilgilendiği konulardandır. Ancak bu ayetten Ay’ın Güneş’in etrafında dönmesini çıkaramayız. Cevap:A


“Yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar yaratan ve orada bütün meyvelerden çift çift yaratan odur. Geceyi de gündüzün üzerine o örtüyor…“ (Ra’d Suresi, 3. ayet)

“O (Rabb) ki yeri sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirdi, onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkardı. Öyleyse siz de, bile bile, Allah’a eşler koşmayın.” (Bakara Suresi, 22. ayet)

Bu ayetlerin her ikisinin ortak özelliği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Fiziksel ve toplumsal yasalarla ilgili olmaları
B) Sadece Biyolojik yasalarla ilgili olmaları
C) Biyolojik ve toplumsal yasalarla ilgili olmaları
D) Fiziksel ve Biyolojik yasalarla ilgili olmaları

ÇÖZÜM: Birinci ayette geçene dağların ve ırmakların yaratılması konusu fiziksel yasalarla ilgilidir. Meyvelerin çift çift yaratılması da canlıların çoğalmasıyla ilgili olduğu için biyolojik yasalarla ilgilidir. İkinci ayette de yer ve göğün yaratılması fiziksel yasalarla ilgilidir. Çift çift ürünler yaratması ise canlıların üremesiyle ilgili olduğu için biyolojik yasalarla ilgilidir. Bu nedenle ayetler hem fiziksel hem de biyolojik yasalarla ilişkilidir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar