Evrendeki Denge Düzenle İlgili Ayetler ve Şahit Olduğumuz Örnekler 8. Sınıf


Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Evrendeki Düzenle İlgili Şahit Olduğumuz Örnekler

  • Dünyanın ortalama sıcaklığının canlıların yaşamasına uygun derecede olması
  • Gezegenlerle yıldızların aralarındaki mesafenin evrendeki denge ve düzeni sarsmayacak şekilde olması
  • Dünya’nın Ay ve Güneş’e olan uzaklığının canlıların yaşamasına uygun olması
  • Gece ve gündüzün olması
  • Yeryüzünde yaşamın sürdürülebilmesi için yer çekimi kanunu ve suyun kaldırma kuvvetinin olması
  • Mevsimlerin oluşarak her mevsimde farklı meyve ve sebzelerin yetişmesi
  • Denizlerdeki tuzluluk oranının deniz canlıları için uygun oranda olması

Yüce Allah, insanoğlundan evrene koyduğu bu, düzeni bozmamasını ister.

Kur’an, Allah’ın evrene koyduğu bu düzenden bahseder ve insanoğlunun bu düzeni bozamamasını şu şekilde dile getirir:

“Güneş ve Ay bir hesaba göre (hareket etmekte) dir. Necm (bitkiler, yıldızlar) ve ağaçlar (Allah ’a) secde etmektedirler. Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi bozmayın. ” (Rahman Suresi, 5—8. ayetler)

Evrendeki Denge ve Düzenle ilgili Ayetler

“O, sabahı aydınlatandır. O, geceyi dinlenme zamanı, Güneş ve Ay’ı (vakitlerin tayini için) birer hesap ölçüsü kılmıştır: İşte bu, aziz olan (ve her şeyi) çok iyi bilen Allah’ın takdiridir. ” (En’am Suresi, 96. ayet)

“Gökten bir ölçüye göre suyu indiren odur. Biz onunla (kupkuru), ölü bir memlekete hayat veririz… ” (Zuhruf Suresi, 11. ayet)

“Geceyi ve gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan odur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir ” (Enbiya Suresi, 33. ayet)

“Gökleri yedi kat yaratan odur Rahman ’ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bir bak bir bozukluk görüyor musun?” (Mülk Suresi, 3. ayet)

“…Her şeyi yaratmış, ona bir ölçü, biçim ve düzen vermiştin ” (Furkân Suresi, 2. ayet)] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar