Ergenlik ve Sağlık Çözümlü Sorular


Kategoriler: Fen Bilimleri

Soru: Öğretmen, öğrencilerden ergenlik döneminde kızlarda ve erkeklerde ortak olan bedensel değişikliklere birer örnek vermelerini istiyor. Öğrencilerden Ergün, Aysun, Eray ve Aysel aşağıdaki örnekleri veriyor.
Ergün: Boy uzaması
Aysun: Kilo artışı
Eray: Sivilce çıkması
Aysel: Ses kalınlaşması
Buna göre hangi öğrencinin verdiği örnek yanlem?
çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemine ergenlik denir. Bu dönemde vücutta bazı değişimler meydana gelir. Boy uzaması, kilo artışı ve sivilce çıkması ergenlik döneminde kızlarda ve erkeklerde ortak olan bedensel değişikliklere örnek verilebilir. Ses kalınlaşması sadece erkeklerde görülen bedensel bir değişikliktir. Dolayısıyla öğrencilerden Aysel'in kızlarda ve erkeklerde ortak olan bedensel değişikliklere verdiği örnek yanlıştır.

Soru: Ergenlik dönemindeki bir birey, bu dönemi sağlıklı geçirebilmek için aşağıdakilerden hangilerini yapabilir?
l. Hobiedinmek
II. Sosyal faaliyetlere katılmak
lll. Spor ve egzersiz yapmak
Ergenlik döneminde görülen ruhsal ve fiziksel değişimler her insan tarafından farklı algılanır. Çünkü insanlar farklı bireysel özelliklere sahiptir. Ergenlik dönemindeki bir birey, bu dönemi sağlıklı geçirebilmek için hobi edinebilir, sosyal faaliyetlere katılabilir, spor ve egzersiz yapabilir. Buna göre ergenlik dönemindeki bir birey, bu dönemi sağlıklı geçirebilmek için I, II ve III. ifadelerde belirtilenleri yapabilir.

Soru: Aşağıda verilen cümlelerin doğru olabilmesi için koyu yazılmış ifadelerden hangileri kullanılmalıdır?
l. Kızlar/ Erkekler 10 - 12 yaşında ergenlik dönemine girerler.
II. Kızlar / Erkekler 14 yaş civarında ergenlik dönemine girerler.
lll. Kızlar / Erkekler ergenlik döneminden daha erken çıkarlar.
Kızlarda ve erkeklerde ergenliğe geçiş yaşı farklıdır. Kızlar 10 - 12 yaşında bu döneme girerlerken erkekler 14 yaş civarında ergenliğe girerler. Kızlar bu döneme erkeklere göre daha erken girdikleri gibi yine daha önce çıkarlar. Buna göre verilen cümlelerin doğru olabilmesi için l. cümlede kızlar, ll. cümlede erkekler, lll. cümlede kızlar ifadesi kullanılmalıdır.

Soru: Aşağıda verilen ergenlik dönemindeki ruhsal değişimlerden kaç tanesi duygusal dalgalanma ile ilgilidir?
o Kendi başına hareket etme isteği görülür.
o Gün içinde duyguların ani değişimi görülür.
o Soyut algılama yeteneğinde artma görülür.
o Sebepsiz can sıkıntısı hissetme görülür.
o Arkadaş grubuna katılma isteği görülür.
o Hayatı ve çevreyi sorgulama isteği görülür.
Kendi başına hareket etme isteğinin görülmesi bağımsızlık arayışı ile ilgilidir. Gün içinde duyguların ani değişimi ve sebepsiz can sıkıntısı hissetme duygusal dalgalanma ile ilgilidir. Soyut algılama yeteneğinde artma görülmesi zihinsel (bilişsel) değişim ile ilgilidir. Arkadaş grubuna katılma isteğinin görülmesi iletişim ile ilgilidir. Hayatı ve çevreyi sorgulama isteğinin görülmesi kimlik arayışı ile ilgilidir. Buna göre verilenlerden 2 tanesi duygusal dalgalanma ile ilgilidir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi