Erdem Bayazıt Eserleri Özellikleri – Metafizik Eğilimler AYT


Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı

ERDEM BAYAZIT (1939-2008)

Türk edebiyatının önemli dergilerinden biri olan “Mavera” dergisinin kurucuları arasındadır.Ayrıca arkadaşlarıyla beraber Akabe Yayınları’nı kurmuştur.

Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç’un etkisinde kalmıştır.

İkinci Yeni’nin anlatım olanaklarını İslami ögelerle birleştirerek geliştiren Erdem Bayazıt, İslam estetiğinin biçimlendirdiği kapalı ve imgeci bir söylem ortaya koymuştur.

Daha çok endüstri toplumunun parçaladığı insanı dinsel duyarlılığa davet eden şiirler yazmıştır.

Şiirlerinde “modern yaşam” konusu önemli yer tutar, şehir yaşamının eleştirisini yapar.

İlk şiir kitabı “Sebeb Ey”deki şiirlerde mistik-metafizik hava hâkimdir.

İkinci şiir kitabı “Risaleler”de savunduğu düşünceleri tahkiye (öyküleme) tekniğiyle dingin ve özlü bir biçimde dile getirmiştir.

“Bulmak” adlı şiiriyle çağdaş bir naat örneği vermiştir. “Bulmak” şiirinde yer alan şu dizeler adeta bir mısra—ı berceste örneğidir: “Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm / Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm”Eserleri

Şiir: Sebep Ey, Risaleler, Şiirler (Bütün Şiirleri)
Gezi: İpek Yolundan Afganistan’a

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi