Elektriksel Kuvvet (Coulomb Kanunu) konu anlatımı video 11. sınıf fizik

Elektriksel Kuvvet (Coulomb Kanunu) konu anlatımı video 11. sınıf fizik

Kategoriler: Ders Videoları

Elektriksel Kuvvet Konu Anlatımı İsabet Akademi Video Çözümlü Sorular 11. Sınıf Fizik

Elektriksel Kuvvet (Coulomb Yasası) video 11. sınıf Umut Hoca

Elektrik yükleri, yüklerin cinsine bağlı olarak birbirine itme ya da çekme kuvveti uygular. Yüklerin birbirine uyguladığı kuvvet, Newton’ın üçüncü hareket yasasına göre eşit büyüklükte ve yükleri birleştiren doğrultu üzerinde zıt yönde gerçekleşir. Yükler arasındaki elektriksel kuvvetler vektörel büyüklük olup temas gerektirmeyen kuvvetlerdendir (Şekil 2.1).

Charles Augustin de Coulomb’un (Şarl Ogüsten dö Kulon) elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirlemek amacıyla deneyler yaptığı bilinmektedir. Coulomb, deneylerini yükler arasındaki uzaklığı, yüklerin büyüklüğünü ve aralarındaki ortamı değiştirerek tekrarlamıştır. Deney sonuçlarına göre yükler arasındaki uzaklık arttığında uzaklığın karesi ile ters orantılı olarak elektriksel kuvvetin azaldığını, yüklerin büyüklüğü değiştiğinde yüklerin çarpımları ile doğru orantılı olarak elektriksel kuvvetin arttığını belirlemiştir. Yükler arasındaki ortamı değiştirdiğinde de elektriksel kuvvetin değiştiğini görmüştür. Bu durum, elektriksel kuvvetlerin yüklerin içinde bulunduğu ortama bağlı olduğunu gösterir. Buradan yükler arasındaki elektriksel kuvvetin yük büyüklüklerine, yüklerin kütle merkezlerinin arasındaki uzaklığa ve ortamın özelliğine bağlı olduğu sonucuna ulaşmıştır.

Bu bağıntı, yükler arasındaki etkileşimlerin nelere bağlı olduğunu ortaya koyan deneysel bir kanundur. Coulomb Kanunu olarak isimlendirilen bu bağıntı noktasal olan yükler için geçerlidir. Elektriksel kuvvetin birimi SI’da Newton’dır ve vektörel bir büyüklüktür. q1 ve q2 cisimlerin yükleri olup birimi Coulomb’dur (C). d, yüklerin kütle merkezleri arasındaki uzaklık olup birimi metredir (m). k ise ortamın cinsine bağlı sabit olup Coulomb sabiti adını alır.] }

Soru: Yükleri +1 C olan noktasal iki cisim yalıtılmış ve sürtünmesiz yatay düzlemde birbirinden 1 m uzakta tutulmaktadır. Buna göre
a) Yükler arasındaki elektriksel kuvvet itme kuvveti mi yoksa çekme kuvveti midir?
b) Yüklerin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü kaç N olur?
c) Günlük yaşamda saça sürtülen bir tarağın küçük kâğıt parçalarını çekmesinde olduğu gibi
kuvvet değerlerini göz önünde bulundurarak 1 C’luk iki yük arasındaki kuvvetin büyüklüğünü yorumlayınız.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar