Elektrik Yüklü Cisimler Çözümlü Sorular


Kategoriler: 8. Sınıf Fen Bilimleri, Fen Bilimleri, Yaşamımızda Elektrik

Soru:
l. Nötr bir elektroskobun topuzuna negatif yüklü bir cisim dokundurulursa ............
II. Nötr bir elektroskobun topuzuna pozitif yüklü bir cisim dokundurulursa .........
Yukarıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere, aşağıdaki ifadelerden hangileri getirilmelidir?
a. elektroskobun topuzu ve yaprakları pozitif elektrik yükü ile yüklenir
b. elektroskobun topuzu ve yaprakları negatif elektrik yükü ile yüklenir
c. elektroskobun topuzu negatif, yaprakları pozitif elektrik yükü ile yüklenir
Elektriklenmiş bir cisim nötr cisme dokundurulursa, nötr cisim elektriklenmiş cismin yükü ile yüklenir. Buna göre nötr bir elektroskobun topuzuna negatif yüklü bir cisim dokundurulursa elektroskobun topuzu ve yaprakları negatif elektrik yükü ile yüklenir. Nötr bir elektroskobun topuzuna pozitif yüklü bir cisim dokundurulursa elektroskobun topuzu ve yaprakları pozitif elektrik yükü ile yüklenir. Bu durumda soruda verilen I. cümlede boş bırakılan yere b'deki, II. cümlede boş bırakılan yere a'daki ifade getirilmelidir.

Soru: Yüklü K cismi, yüklü L elektroskobunun topuzuna yaklaştırıldığında, elektroskobun yapraklarının biraz daha açıldığı görülüyor. Buna göre K cismi ve L elektroskobunun yük durumları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri söylenebilir?
l. K ve L negatif yüklüdür.
II. K ve L pozitif yüklüdür.
lll. K pozitif, L negatif yüklüdür.
Yüklü bir elektroskobun topuzuna yüklü bir cisim yaklaştırıldığında, elektroskobun yaprakları biraz daha açılıyorsa cisim ve elektroskobun yüklerinin işaretleri aynıdır. Dolayısıyla K ve L negatif yüklü ya da K ve L pozitif yüklü olmalıdır. Buna göre K cismi ve L elektroskobunun yük durumları ile ilgili l. ve II. ifadeler söylenebilir.

Soru: Aşağıda verilen cümlelerin doğru olabilmesi için koyu yazılmış ifadelerden hangileri kullanılmalıdır?
l. Negatif yüklü bir elektroskobun topuzuna, pozitif yüklü bir cisim dokundurulursa elektroskobun yaprakları biraz açılabilir. / biraz kapanabilir.
II. Pozitif yüklü bir elektroskobun topuzuna, pozitif yüklü bir cisim dokundurulursa elektroskobun yaprakları biraz açılabilir. / önce kapanıp sonra tekrar açılabilir.
Yüklü bir elektroskobun topuzuna, elektroskop ile zıt yüklü bir cisim dokundurulursa elektroskobun yaprakları tamamen kapanabilir, önce kapanıp sonra tekrar açılabilir ya da biraz kapanabilir. Yüklü bir elektroskobun topuzuna, elektroskop ile aynı yüklü bir cisim dokundurulursa elektroskobun yaprakları biraz açılabilir, biraz kapanabilir ya da değişmeyebilir. Buna göre l. ifadenin doğru olabilmesi için biraz kapanabilir, ll. ifadenin doğru olabilmesi için biraz açılabilir ifadesi kullanılmalıdır.

Soru: Nötr bir elektroskobun topuzuna yüklü ve iletken K cismi yaklaştırılıyor. Bu durumda K cisminin, elektroskobun topuzunun ve yapraklarının yüklerinin işareti için ne söylenebilir?
Nötr bir elektroskobun topuzuna, yüklü ve iletken bir cisim yaklaştırıldığında elektroskobun yaprakları açılır. Elektroskobun topuzu yüklü cisim ile zıt, yaprakları ise yüklü cisim ile aynı elektrik yükü ile yüklenir. Buna göre nötr bir elektroskobun topuzuna iletken K cismi yaklaştırıldığında, elektroskobun topuzu K cismi ile zıt, yaprakları K cismi ile aynı elektrik yükü ile yüklenir. Bu durumda K cisminin yükünün işaretinin elektroskobun yaprakları ile aynı, topuzu ile zıt olduğu söylenebilir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi