Kategoriler: 10. Sınıf Edebiyat Testleri, 10. Sınıf Testleri, Testler

10. Sınıf Edebiyatın Tarih ve Din İle İlişkisi Test 1

Başla

Tebrikler - 10. Sınıf Edebiyatın Tarih ve Din İle İlişkisi Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678Son
Geri dön

10. Sınıf Türk Edebiyatının Tarihi Dönemleri Test 1

Başla

Tebrikler - 10. Sınıf Türk Edebiyatının Tarihi Dönemleri Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
6789Son
Geri dön

10. Sınıf Türkçenin Tarihi Gelişimi Test 1

Başla

Tebrikler - 10. Sınıf Türkçenin Tarihi Gelişimi Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

10. Sınıf Sözlü Edebiyat - Yazılı Edebiyat Test 1

Başla

Tebrikler - 10. Sınıf Sözlü Edebiyat - Yazılı Edebiyat Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

10. Sınıf Yazım Kuralları Test 1

Başla

Tebrikler - 10. Sınıf Yazım Kuralları Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

10. Sınıf Yazım Kuralları Test 2

Başla

Tebrikler - 10. Sınıf Yazım Kuralları Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

10. Sınıf Noktalama İşaretleri Test 1

Başla

Tebrikler - 10. Sınıf Noktalama İşaretleri Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
6789Son
Geri dön

10. Sınıf Noktalama İşaretleri Test 2

Başla

Tebrikler - 10. Sınıf Noktalama İşaretleri Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

10. Sınıf Edebiyata Giriş Karma Test 1

Başla

Tebrikler - 10. Sınıf Edebiyata Giriş Karma Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

10. Sınıf Edebiyata Giriş Karma Test 2

Başla

Tebrikler - 10. Sınıf Edebiyata Giriş Karma Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

10. Sınıf Edebiyata Giriş Karma Test 3

Başla

Tebrikler - 10. Sınıf Edebiyata Giriş Karma Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

 ] }

Soru: Bu parçadaki yazım yanlışının nedeni aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Büyük harflerin yanlış kullanımı
B) Ses olayı kuralına uyulmaması
C) Birleşik sözcüğün yanlış yazılması
D) Bağlacın yanlış yazılması
E) Sözcüğün yanlış yazılması

Soru: Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Kutadgu Bilig, 6645 beyitlik manzum bir siyasetnamedir.
B) Altun Yaruk, X. yüzyılda, Çinceden Eski Uygurcaya çevrilen Mahayana Budizmi'ne ait bir sutra kitabıdır.
C) Atabetü'l Hakayık, 484 dizelik dini-ahlaki küçük bir manzum eserdir.
D) Irk Bitig adlı fal kitabı, Uygurlara ait diğer metinlerden farklı olarak Köktürk alfabesiyle yazılmıştır.
E) Muhakemetü'l Lügateyn, Harezm Türkçesiyle yazılmıştır.

Soru: Öyküden çıkarılacak ders, öykünün “etik” yönünü oluşturur(I) Tema ile etik kavramları arasındaki farkı şu şekilde ayırabiliriz(II) Tema, yazarın bakış açısını yansıtırken etik, okuyucunun bu bakış açısına gösterdiği tepkidir(III), Yazar, hayata ilişkin gözlemlerini ve deneyimlerini esas alarak herhangi bir görüşü geliştirir(IV) Okuyucu, kendisi için bir anlam ifade ettiği ve inandırıcı bulduğu için bu görüşü kabul edebilir ya da tam aksine bütünüyle reddedebilir(V) Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilebilir?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Soru: Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının “yazılı edebiyat” dönemiyle ilgili bir özellik değildir?
A) Uygur yazıtlarının birçoğu Budizm ile ilgili dinsel metinlerdir.
B) Yenisey Kitabeleri, bu dönemin edebi değeri zayıf olan yazılı ürünlerindendir.
C) Göktürk Kitabeleri, dönemin ilk yazılı ürünlerindendir.
D) Koşma, sagu, sav gibi türlerde ürünler verilmiştir.
E) Göktürk ve Uygur alfabeleri olmak üzere iki tür alfabe kullanılmıştır.

Soru: Bu parçadan eski Anadolu Türkçesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış birçok değerli yapıt bugüne kadar geldiği için bu dönemin dili ile ilgili birçok bilgiye sahip olunduğu
B) Eski Anadolu Türkçesinin “Eski Türkçe” ve “Orta Türkçe” dönemlerinden etkilenmediği, tamamıyla Oğuz boylarının dili temel alınarak oluştuğu
C) Eski Anadolu Türkçesinin başlangıcı için Anadolu Selçuklu Devleti'nin temel alındığı
D) Eski Anadolu Türkçesinin sınırının 1400'lü yılların sonuna kadar devam ettiği
E) Oğuz Boylarının Anadolu'ya gelişiyle başlayan kültürün dili olduğu

Soru: Aşağıdakilerden hangisi imla veya noktalama bakımın dan yanlıştır?
A) Edebiyatımızın ilk evresi, varlığı belgelerle kanıtlanan ilk ve en eski dönem, İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatı dönemidir.
B) İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatı; dil, anlatım, duyuş ve zevk itibarıyla yabancı etkilerden uzak ve milli bir edebiyat niteliğindedir.
C) Sözlü edebiyat ürünleri: destanlar, savlar, sagular, koşuklardan oluşur.
D) “Şaman, kam, baksı, ozan” gibi adlar verilen kişiler İslamiyet öncesi dönemde şiirlerini “kopuz” eşliğinde söylemiştir.
E) Dörtlükler ve hece ölçüsüyle söylenen ürünlerde kahramanlık, doğa, ölüm gibi konular işlenmiştir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar