Edebiyata Giriş Testleri

Hikaye Testleri

Şiir Testleri

Destan / Efsane Testleri

Roman Testleri

Tiyatro Testleri

Anı Testleri

Haber Metni Testleri

Gezi Yazısı Testleri

Soru: Bu parçadaki yazım yanlışının benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Onbeş günde bir yaptığımız yemekli arkadaş toplantılarında, konuşmaktan çok dinlemeyi sevdiğim için çoklul lafa karışmadan dinlemeyi seçiyorum.
B) Kararlarınızı oturup kendiniz alın; büyüklerinizle, yaşıtlarınızla, kendinizden küçüklerle konuşun, tartışın.
C) İnsan kişiliğini oluşturan etkenlerden biri de, onun kendi kafasıyla düşünmesidir oysa genellikle bunun tersi olmaktadır.
D) Şifalı bitkiler de en sağlıklı sonuçlar genellikle taze toplanmış otlardan sağlanır; bu nokta, özellikle ağır hastalıkların üstesinden gelinmesi için çok önemlidir.
E) Rahat koltuklar, modern bir perde, zigon sehpa, lüks gardrop, süslü bir bahçe açıkça görülüyordu fotoğrafta; tüm bu güzelliklere karşın düş kırıklığı ile isyan ettim kendi kendime.

Soru: Numaralanmış edebiyat tarihi dizininde verilen boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelirse kronolojik sıra doğru olur?
A) Fecriati edebiyatı Cumhuriyet edebiyatı
B) Cumhuriyet edebiyatı Yeni Lisan Hareketi
C) Halk edebiyatı Fecriati edebiyatı
D) Cumhuriyet edebiyatı Fecriati edebiyatı
E) Divan edebiyatı Halk edebiyatı

Soru: Türkçenin gelişimiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Türkçenin karanlık dönemi diye adlandırıldığı zamandan günümüze yazılı bir metin ulaşmamıştır.
B) Köktürk Yazıtları, Uygurlardan kalan dini ve hukuki metinler, Karahanlılar devrinde yazılan ilk İslami eserler Eski Türkçe Dönemi’ne aittir.
C) Batı Türkçesi; Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi olarak üç devreye ayrılır.
D) Eski Türkçeden sonra başlayan Eski Anadolu Türkçesi Dönemi, Türklerin yeni yazı dillerini meydana getirdikleri bir dönemdir.
E) Eski Türkçe daha sonra Kuzey ve Doğu Türkçesi olmak üzere iki kolda gelişmiştir.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisi sözlü edebiyatın gene özelliklerinden biri değildir?
A) Sözlü edebiyat döneminde diğer kavimlerle etkileşim yoğun olduğu için kullanılan dil evrenseldir.
B) Sözlü edebiyat ürünlerinin önemli bir kısmını, manzum özellikler gösteren destanlar oluşturur.
C) Şiirler, sığır adı verilen av törenlerinde, yuğ adı verilen ölüm törenlerinde ve şölen adı verilen düğün törenlerinde söylenmiştir.
D) Bu dönemde ozan, baksı, kam, şaman, oyun gibi isimler verilen şairler tarafından kopuz eşliğinde şiirler söylenirdi.
E) Sözlü ürünler hece ölçüsü ile söylenir ve yarım kafiye kullanılırdı.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar