Dünyanın Yapısı ve Oluşum Süreci konu anlatımı video 10. sınıf coğrafya

Dünyanın Yapısı ve Oluşum Süreci konu anlatımı video 10. sınıf coğrafya

Kategoriler: Ders Videoları

Dünyanın yapısı ve oluşum süreci video konu anlatımı coğrafya

Dünya’nın Tektonik Oluşumu ve Jeolojik Zamanlar video konu anlatımı Benim Hocam

İç Kuvvetler video 10. sınıf Hocalara Geldik

Topoğrafya ve Kayaçlar 1 video 10. sınıf Hocalara Geldik

Topoğrafya ve Kayaçlar 2 video 10. sınıf Hocalara Geldik

Türkiye’de İç Kuvvetler video 10. sınıf Hocalara Geldik

Dış Kuvvetler: Rüzgarlar ve Oluşturduğu Şekiller video 10. sınıf Hocalara Geldik

Dış Kuvvetler: Akarsular ve Oluşturduğu Şekiller video 10. sınıf Hocalara Geldik

Dış Kuvvetler: Akarsu Aşınım ve Birikim Şekilleri video 10. sınıf Hocalara Geldik

Çözünebilen Kayaçlarda Oluşan Yer Şekilleri video 10. sınıf Hocalara Geldik

Buzullar ve Oluşturduğu Şekiller video 10. sınıf Hocalara Geldik

Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Şekiller video 10. sınıf Hocalara Geldik

Türkiye’de Dış Kuvvetler video 10. sınıf Coğrafya Cepte

Türkiye’nin Yer Şekilleri 1 video 10. sınıf Benim Hocam

Türkiye’nin Yer Şekilleri 2 video 10. sınıf Benim Hocam

Türkiye’nin Yer Şekilleri 3 video 10. sınıf Benim Hocam

Türkiye’nin Yer Şekilleri 4 video 10. sınıf Benim Hocam

Türkiye’nin Yer Şekilleri 5 video 10. sınıf Benim Hocam

Türkiye’nin Yer Şekilleri 6 video 10. sınıf Benim Hocam

Türkiye’nin Yer Şekilleri 7 video 10. sınıf Benim Hocam

Türkiye’nin Yer Şekilleri 8 video 10. sınıf Benim Hocam] }

Akarsuların Oluşturduğu Yeryüzü Şekilleri: Çeşitli kaynaklardan beslenerek yeryüzünde eğim doğrultusunda bir yatak içinde akışa geçen sulara genel olarak akarsu denir. Büyüklüklerine göre sel, dere, çay, ırmak veya nehir şeklinde adlandırılan akarsuların şekillendirici etkileri taşıdığı su kütlesi ve malzemeyle doğru orantılıdır. Bunun yanında akarsuların yeryüzünü şekillendirmesinde iklim özellikleri (yağış miktarı, buharlaşma şartları vb.), yeryüzü şekilleri (yükselti, eğim vb.), kayaçların geçirgenlik özellikleri ve bitki örtüsü gibi faktörler de etkilidir. Yeryüzünde dış kuvvetler içerisinde en geniş etki alanına sahip olan akarsular (karaların yaklaşık %70’i), özellikle ekvatoral ve orta kuşakta daha etkilidir. Akarsular; yataklarını geriye, yana, derine doğru aşındırır ve aşındırdığı malzemeleri uygun ortamlarda biriktirerek yeryüzünü şekillendirir. Bu yolla yeryüzünün şekillendiği arazilere akarsu (flüvial) topoğrafyası denir.

Yüzeyin akarsular tarafından aşındırılması belirli bir seviyeye kadar mümkündür. Aşındırmanın büyük ölçüde durduğu alt sınıra taban seviyesi denir. Akarsuların döküldüğü yer (göl, deniz, okyanus vb.) akarsuyun taban seviyesini oluşturur. Okyanuslar ve denizler akarsuların genel taban seviyesidir. Aşınma devresinin sonuna yani genel taban seviyesine yaklaşan akarsu yatakları denge profili özelliği kazanır. Bir akarsuyun böyle bir profile ulaşabilmesi için milyonlarca yıl geçmesi gerekebilir.

Akarsular, üzerinde aktığı zemini aşındırarak birtakım aşındırma şekilleri meydana getirir. Bunlardan biri olan vadi, akarsuyun yatağını aşındırması sonucu oluşur. Özellikle derine ve yana aşınmanın sürmesine bağlı olarak vadilerin enine profili zamanla değişir. Vadiler enine profillerine göre çeşitli tiplere ayrılır (Görsel 1.36). Çentik vadilerin enine profili kabaca “V” harfine benzediği için bu vadilere V profilli vadiler de denir. Aşındırma güçleri fazla olan akarsuların vadileri çoğunlukla bu şekildedir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar