Doğru Bilginin İmkanı (Dogmatizm) ve Rasyonalizm (Akılcılık)


Kategoriler: Felsefe

DOĞRU BİLGİNİN İMKANI (DOGMATİZM)

Doğru bilginin mümkün olduğunu kabul eden düşünürlerin yaklaşımına Dogmatizm, bu düşünürlere de Dogmatik denir. Buradaki dogmatizm’in kullanılış şekli günlük dilde kullandığımız anlamdaki dogmatizmden farklıdır. Bilgi felsefesindeki dogmatikler doğru bilgi- ye ulaşılabileceğinden şüphe etmedikleri için bu ismi alırlar. Düşünce tarihi boyunca Flasyonalizm, Empirizm, Kritisizm, Entüisyonizm, Pozitivizm, Analitik Felsefe, Pragmatizm, Fenomenolojizm gibi düşünce akımları doğru bilginin imkanını dogmatik bir yaklaşımla açıklamıştır. Şunu açıkça söyleyebiliriz ki hepsi de doğru bilginin mümkün olduğunu savunmuşlardır.

Rasyonalizm (Akılcılık)

Rasyonalizm, bilginin kaynağını akılda bulur. Bu görüşe göre, zorunlu, genel – geçer bilgiye ulaşmak gerekir. Acaba bize böyle bir bilgi- yi hangi yetimiz sağlayabilir? Duyularımız bize böyle bir bilgi sağlayabilir mi? sorularına “Hayır” cevabını verirler. Çünkü onlara göre, duyularımız bize ancak zorunlu ve kesin olmayan bir bilgi sağlayabilir. Bilgiyi ancak akıl, düşünce sağlar. Şimdi çeşitli rasyonalist filozofların düşüncelerini ele alalım.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar