Doğanın İşleyişi Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

DOĞANIN İŞLEYİŞİ

Doğal Çevrenin Sınırlılığı

 • İnsanlar doğal kaynakları sınırsız sayarak hızlı bir şekilde bilinçsizce kullanmışlardır.
 • Doğal kaynakların bilinçsizce kullanımı, doğa ve insan arasındaki dengeyi doğanın zararına bozmuş, doğal çevrenin tahribatıyla açlık ve fakirlik artmış, ekolojik denge bozulmuştur.
 • Gelecekte doğanın aşırı ve bilinçsiz kullanımına bağlı olarak açlık tehlikesi ortaya çıkabilir.
 • Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşük olduğu için ve ileri düzeyde teknolojilerle doğal kaynakları kullandıkları için olumsuz etkileri azdır.
 • Gelişmiş ülkeler sürdürülebilir bir kalkınma politikası izlemektedir.
 • Doğal kaynakların aşırı derecede kullanılması ekolojik dengeyi bozmaktadır.

Toprak ve Orman sınırlılığı

 • Topraklar insanların ve diğer canlıların üzerinde bulunduğu, beslendiği canlı bir varlıktır.
 • Topraklar tüm doğal kaynaklar gibi korunması gereken önemli bir kayhaktır.
 • Toprak atıkların emilmesini sağlar.
 • Canlılar için yaşam alanı, madenler ve suyun saklanması için depo görevi görür.
 • Toprak ekonomik görevlerinin yanında tarihi ve kültürel değerleri de yanında taşır.
 • Toprak oluşumunun uzun zaman diliminde gerçekleşmesi, toprağın 1-1,5 cm kalınlaşabilmesi için yağışlı yerlerde 100-150 yıl, kurak yerlerde ise 1000 yıl gerekmektedir.
 • Toprağın doğal oluşum sürecine müdahale edilemez.
 • Toprak yapısının bozulmasında nüfusun hızla artması ve buna bağlı beslenme konut ihtiyacının giderek anması etkili olmuştur.
 • Ormanların tahrip edilmesi sonucu yerine yenileri dikilmiş fakat tek düze ağaçlar dikilmiştir, bu da tür zenginliğini ortadan kaldırmıştır.

Şehirleşme Alanının Sınırı

 • Şehirleşme yatay alanda genişlemesi tarım alanlarını ve canlı yaşamını sınırlamaktadır.
 • Çarpık kentleşme birçok canlının yaşam alanını sınırlamaktadır ve ekosistemde tür kayıplarına neden olmaktadır.

Doğanın Bilinçsizce Kullanımı

 • İnsanların geçmişten günümüze ekonomik faaliyetleri sürekli değişmiştir.
 • Bu süreçte doğayı bilinçsiz bir şekilde kullanmışlardır.
 • İlk insanlar avcılıkla ve toplayıcılıkla geçimlerini sağlamıştır.
 • Nüfusun önceki dönemlerde az olması avlanma faaliyetlerinin ekosistem üzerindeki etkisinin sınırlı olmasını sağlamıştır.
 • Günümüzde nüfusun hızla artması bilinçsiz ve yasak avlanma yapmak önemli ekolojik sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
 • Bilinçsiz ve aşırı avlanma birçok hayvanın neslinin tükenmesine neden olmuştur.
 • Uzmanlara göre 20-30 yıl içinde dünyadaki canlı türlerinde %20 oranında azalma olacaktır.
 • Canlı türlerinin yok olmasının tehlikesi nükleer bir savaşın etkisine yakındır.
 • Sanayi atıkları, evsel atıklar ve tarımda kullanılan zirai ilaçlar birçok canlı türünü yok etmektedir.
 • Ormanların tahrip edilmesi canlıların yaşam alanının yok olması demektir. Bu da canlı yaşamını tehdit etmektedir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar