Doğanın İnsanı Yönlendirmesi


Kategoriler: 9.sınıf Coğrafya, Çevre ve Toplum, Coğrafya

İnsan, yeryüzünde var olduğu günden beri yaşadığı doğal ortama uyum sağlamaya çalışmıştır. Bu amaçla sürekli olarak içinde bulunduğu doğal ortamdan yararlanmıştır. İnsan faaliyetlerinin bir kısmı doğal koşullarla doğrudan ilişkilidir. Bu koşullar insan faaliyetlerini bazen yönlendirici bazen de belirleyici olmaktadır. Örneğin, düz yörelerde tarım yapmak kolay ve ekonomiktir. Buralarda tarım için gerekli olan toprak kolay işlenir ve sulama koşulları da uygundur. Toprağın verimi de yüksek olduğundan tarımsal nüfus fazladır.Yer şekillerinin engebeli olduğu yörelerde tarım yapmak zordur. Buralarda tarım yapmak için toprağı teraslamak gerekir. Toprağın işlenmesi, sulanması ve ürünün hasat edilmesi zor ve pahalıdır. Bu nedenle böyle yerlerde insanlar, genellikle tarım yerine hayvancılığa yönelirler.

Turizm etkinliklerinde de bu durum geçerlidir. Örneğin, deniz turizmi ancak bol güneşli ve sıcak iklime sahip olan yerlerde yapılabilir. Bu nedenle İskandinav ülkelerinin insanları, kendi deniz kıyılarını bırakarak yaz tatili için Akdeniz kıyılarına gelmektedir. Kış turizmi ise ancak kar örtüsünün yeterli kalınlığa ulaştığı ve uzun süre yerde kaldığı dağlık alanlarda mümkündür.

Kutuplara yakın bölgelerdeki insanların tarım yapma olanakları yoktur. Bu nedenle bu bölgedeki insanlar, geçimlerini sağlamak için balıkçılık ve avcılığa yönelmişlerdir. Örneğin, Grönland’da yaşayan Eskimolar, geçimlerini yaban hayvanlarını avlayarak ve balıkçılıkla sağlamaktadırlar.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi