Doğal Unsurlar ve Yer Şekillerinin Etkisi Coğrafya Tyt


Kategoriler: Coğrafya

DOĞAL UNSURLAR VE YER ŞEKİLLERİNİN ETKİSİ

Akarsulara Etkisi;

Yerşekilleri engebeli ise,

  • Akarsu akış hızları fazladır.
  • Akarsu enerji potansiyelleri fazladır.
  • Akarsular dar ve derin vadiler içinde akar.
  • Akarsular baraj yapımına elverişlidir .
  • Akarsular derine ve geriye doğru aşındırma yapar.
  • Akarsu boyları kısadır.

Ulaşıma Etkisi;Yerşekilleri engebeli ise

  • Ulaşım zordur.
  • Yol yapım maliyeti fazladır.
  • Karayollarının gerçek uzunluğu ile kuş uçuşu uzaklığı arasında fark fazladır.
  • Gerçek alan ile izdüşümsel alan arasındaki fark fazladır.

Hayvancılığa Etkisi;

Yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde hayvancılığın ekonomiye katkısı fazladır.
Yer şekilleri ekonomik faaliyetleri (sanayi, tarım, ticaret gibi) sınırlandırdığı için insanları hayvancılığa yöneltmiştir.

Yerleşme Tipine Etkisi;

Yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde su kaynakları da fazla ise dağınık yerleşmeler görülür.
Yer şekillerinin düz olduğu yerlerde su kaynakları da az ise toplu yerleşmeler görülür.

Rüzgarlara Etkisi;Yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde dağ ile vadi arasında dağ-vadi meltemleri görülür.
Yükseltinin fazla olduğu yerler rüzgarın hızını da etkiler.
Föhn rüzgarları görülür.

Makinalı Tarıma Etkisi;

Yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde, tarımda makina kullanımı azdır.

Yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde, makineleşmeye bağlı göç olayı azdır.

Yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde, tarımda insan ve hayvan gücünden daha fazla faydalanılır.

Ekonomiye Etkisi;

Yer şekilleri engebeli ise,
Kış turizmi gelişmiştir.
Bitki örtüsü çeşitlidir.
Ekili-dikili alanların oranı azdır.
Turizm çeşitliliği fazladır. (Yamaç paraşütü, traking, dağcılık gibi)
Yaylacılık gelişmiştir.Yer şekillerinin diğer etkileri;
Aynı anda farklı iklim özellikleri görülür.
Bitki örtüsü çeşitlidir.
Gerçek uzaklık ile kuş uçumu uzaklık arası fark fazladır.
Gerçek alan ile izdüşümsel alan arası fark fazladır.
Gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arası fark fazladır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi