Doğal Kaynakların Keşfi Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

DOĞAL KAYNAKLARIN KEŞFİ

Paleotik cağ (Kabataş çağı)

 • Kesici aletler taşlar bulunmuş.(Obsidyen, çakmak taşı vb.)
 • Avcılık, toplayıcılık ve taş işleme faaliyetleri başlamış.
 • Avlanmak ve korunmak için kesici aletler yapılmış.
 • Obsidyen ve çakmak taşı önem kazanmıştır.

Mezolitik çağ (Yontma Taş), Neolitik Çağ (Yeni Taş)

 • Bazı bitkiler ve hayvanlar evcilleştirilmiş.(Köpek)
 • Tarım ve hayvancılık faaliyetleri başlamıştır.
 • Seramik yapımına geçilmiştir.
 • Tarımdaki verimli topraklar, su, çayır, mera ve kil topraklar önem kazanmıştır.
 • Yerleşik hayata geçilmiştir.

Kalkolitik (Maden) Çağı

 • Bakır, demir gibi madenler kullanılmış ve tarım için saban icat edilmiştir.
 • Sabanın icadı ile tarım alanları genişlemiştir.
 • Madenler ve maden işleme faaliyetleri önem kazanmıştır.
 • Maden işleme esasında kullanılan suyun önemi artmış.
 • Maden işlemede kullanılan enerjinin önemi artmış. (Ormanlar)

Sanayi çağı

 • 18.yy 19.yy arası süren dönemde demir ve kömürün önemi artmıştır.
 • Demir ve kömürün kullanılmasına bağlı makine kullanımı yaygınlaşmıştır.
 • Büyük fabrikalar kurulmuştur.
 • 1712’de buhar makinası, 1833’de dinamo, 1895’te patlamalı motor yapılmıştır.
 • Bu icatlar ile tarımdan sanayiye göç artmıştır.
 • Pulluk, dinamo ve traktörün icadı ile tarımda büyük gelişmeler yaşanmıştır.
 • XXI. yüzyılda turizm önem kazanmıştır.
 • Turizm sayesinde ülkeler arasında döviz akışı sağlanmıştır.
 • Tarihi ve kültürel zenginlikler önem kazanmıştır.
 • Dinamonun icadı ile akarsuların önemi artmış ve elektrik üretilmeye başlanmıştır.
 • Dizel motorlar ve gaz tirübinleri ile elektrik enerjisi üretilmiş buna bağlı olarak petrol ve doğalgaz önem kazanmıştır.
 • Bilgisayarın keşfi ve ileri teknolojik gelişmeler sanayi devriminin en önemli dönemlerini oluşturur.

En eski tarihten sıraladık
1807 Buharlı Gemi
1825 Buharlı makine lokomotifleri
1833 Pulluk
1834 Amerika’da biçerdöver
1340 Okyanus ötesi buharlı gemi saatleri
1870 Konserveli yiyecekler
1873 Dinamo
1876 Alexsander Graham Bell=Telefon
1895 Patlamalı motor
1910 İçten yanmalı motor] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar