Kategoriler: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Afet: Doğada meydana gelen ve yıkımlara sebep olan hızlı değişimlere afet denir

Doğal Afet Çeşitleri

Deprem:

Yer kabuğundaki aniden oluşan sarsıntı ve titreşimlere deprem denir. Deprem ülkemizde en fazla can ve mal kaybına neden olan doğal afettir. Depremleri inceleyen bilim dalına sismoloji, süresini ve şiddetini kaydeden alete de sismograf denir.

Yukarıdaki haritada görüldüğü gibi ülkemizin %96’sı deprem kuşağında yer alır.

Deprem zararlarını Azaltmak için:

Binalar fay hatları ve yumuşak zeminler üzerine yapılmamalıdır.

Bina yapımında şiddetli depremlere dayanıklı malzeme kullanılmalıdır.

Deprem tatbikatları sıkça yapılmalı ve halk deprem konusunda çok iyi eğitilmelidir

Evlerimizde devrildiğinde insanlara zarar verecek eşyalar sabitlenmelidir.

Depreme dayanıksız yapılar yıkılmalı ya da güçlendirilmelidir.

Deprem bölgesinde çok katlı binalar yapılmamalıdır.

Sel:

Yağışlar ve eriyen kar suları nedeniyle ortaya çıkan büyük su baskınlarına sel denir. Sel en çok yağışın bol olduğu Karadeniz Bölgesi’nin ve şehirleşmenin fazla olduğu Marmara Bölgelerinde görülür

Selden Korunmak için:

Dere yatakları temiz tutulmalıdır.

Ormanlık alanlar çoğaltılmalıdır.

Akarsular üzerinde barajlar ve bentler yapılmalıdır

Şehirlerde atık suların tahliyesi için gerekli altyapı çalışmaları yapılmalıdır

Heyelan:

Yağışın fazla olduğu yerlerde Taş, toprak ve kayaların eğimli arazilerde kayarak yer değiştirmesine heyelan denir.

Heyelan en çok Karadeniz Bölgesi’nde görülür Bunun nedeni bölgede eğimin ve yağışın fazla olmasının yanında toprağın killi olmasıdır

Heyelandan korunmak için:

Riskli yerlerin yerleşim alanı olarak seçilmemesi,

Eğimli arazilerin ağaçlandırılması,

Destek duvarlarının yapılması gerekir.

Erozyon:

Su ve rüzgarın etkisiyle toprağın aşınıp taşınmasına erozyon denir.

Erozyon ile sırada değerli ve verimli toprak kaybedilir. Ülkemizde erozyon yoğun olarak İç Anadolu Bölgesinde ve
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görülmektedir. Bunun nedeni, bu bölgelerin bitki örtüsünün zayıf olmasıdır

Çığ:

Eğimli yamaçlarda tutunamayan kar kütlesinin yuvarlanarak büyümesiyle meydana gelir. Eğimin ve kar yağışının fazla olduğu Doğu Anadolu Bölgesi’nde özellikle ilkbahar aylarında sıcaklık değerlerinin yükselmeye
başlamasıyla çığ olayı fazla görülür.

Çığdan korunmak için:

Bitki örtüsü korunmalı ve zenginleştirilmelidir.

Çığ riski olan yerler, yerleşim yeri olarak kullanılmamalıdır.

Çığ riskinin olduğu yerlerde setler oluşturulmalıdır.

Yangın:

Doğal ya da beşeri nedenlerden dolayı ormanların veya binaların yanmasına yangın denir Yangın en fazla Akdeniz ve Ege bölgelerinde görülür.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar