DNA ve Genetik Kod Çözümlü Sorular

DNA ve Genetik Kod Çözümlü Sorular

Kategoriler: 8. Sınıf Fen Bilimleri, DNA ve Genetik Kod, Fen Bilimleri

DNA ve Genetik Kod Çözümlü Sorular

DNA ve Genetik Kod Etkinlikler

Soru: Aşağıdaki tabloda bir DNA molekülünün bir zincirindeki organik bazların sayısı verilmiştir. Buna göre bu DNA molekülünde bulunan hidrojen bağı sayısı kaçtır?
Bir DNA molekülünde her zaman adenin bazının karşısına timin bazı, guanin bazının karşısına sitozin bazı gelir. Dolayısıyla adenin sayısı timin sayısına, guanin sayısı da sitozin sayısına eşittir. Sorudaki tabloda bir zincirindeki organik baz sayısı verilen DNA molekülünün İkinci zincirindeki organik baz sayısı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Dolayısıyla bu DNA molekülündeki adenin ve timin sayısı A = T = 150, guanin ve sitozin sayısı G = C = 350'dir. DNA molekülünde karşılıklı dizilerdeki nükleotitler, birbirlerine hidrojen bağı denilen zayıf bağlarla bağlanır ve bu şekilde basamaklar oluşur. Adenin ve timin nükleotitleri arasında ikili hidrojen bağı, guanin ve sitozin nükleotitler arasında üçlü hidrojen bağı bulunur. Bu durumda adenin ve timin nükleotitleri arasında 150 x 2 = 300 hidrojen bağı bulunur. Guanin ve sitozin nükleotitleri arasında 350 x 3 = 1050 hidrojen bağı bulunur. Buna göre bu DNA molekülünde bulunan toplam hidrojen bağı sayısı 300 + 1050 = 1350'dir.

Soru: Aşağıda bir DNA molekülünün birinci zincirindeki organik bazların diziliş sırası verilmiştir. Buna göre bu DNA molekülünün ikinci zincirindeki organik bazların diziliş sırası nasıldır?
Bir DNA molekülünde her zaman adenin (A) bazının karşısına timin (T) bazı, guanin (G) bazının karşısına sitozin (C) bazı gelir. Dolayısıyla bu DNA molekülünün ikinci zincirindeki organik bazların diziliş sırası TGCAGTCGTA şeklindedir.

Soru: Yukarıdaki numaralandırılmış kutucuklarda bazı yapılar verilmiştir. Bu yapıların kutucuk numaraları kullanılarak basitten karmaşığa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
a. 3-1-2-4
b. 3-4-2-1
c. 2-3-1-4
d. 2-1-4-3
Kromozomlarda DNA molekülü, DNA molekülünün yapısında da genler bulunur. Genler ise nükleotitlerden oluşmuştur. Dolayısıyla numaralandırılmış kutucuklarda verilen yapıların basitten karmaşığa doğru sıralanışı nükleotit, gen, DNA, kromozom şeklindedir. Buna göre bu yapıların basitten karmaşığa doğru sıralanışı a'da doğru verilmiştir.

Soru: DNA'nın kendini eşlemesi sırasında aşağıda verilen olaylar hangi sırayla gerçekleşir?
1. DNA molekülünün aynısı olan bir DNA molekülü oluşur.
2. Sitoplazmada serbest hâlde bulunan nükleotitler çekirdeğin içerisine girer ve DNA'nın açılan kısmındaki nükleotitlerle eşlenir.
3. DNA'nın iki ipliği birbirinden ayrılmaya başlar.
4. Adenin nükleotidin karşısına timin nükleotidi, sitozin nükleotldin karşısına guanin nükleotidi gelir.
Hücre bölünmesi öncesinde DNA molekülü miktarı iki katına çıkar. Bu olaya DNA'nın kendini eşlemesi adı verilir. DNA kendini eşlerken verilen olaylar 3 - 2 - 4 - 1 şeklinde gerçekleşir.

Soru: Bir DNA molekülünde 160 adenin nükleotidi, 80 sitozin nükleotidi bulunmaktadır. Buna göre bu DNA molekülündeki toplam nükleotit sayısı kaçtır?
Bir DNA molekülünde adenin nükleotidi sayısı, timin nükleotidi sayısına, guanin nükleotidi sayısı da sitozin nükleotidi sayısına eşittir. DNA molekülünde 160 adenin nükleotidi bulunduğuna göre, timin nükleotidi sayısı da 160'tır. A=T=160
DNA molekülünde 80 sitozin nükleotidi bulunduğuna göre, guanin nükleotidi sayısı da 80'dir. C=G=80
Bu DNA molekülündeki toplam nükleotit sayısı; adenin, timin, guanin ve sitozin nükleotitlerinin toplam sayısına eşittir.
A+T+G+C:160+160+80+80
A+T+G+C=480
Buna göre bu DNA molekülündeki toplam nükleotit sayısı 480'dir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi