Dış Kuvvetler konu anlatımı video 10. sınıf coğrafya

Dış Kuvvetler konu anlatımı video 10. sınıf coğrafya

Kategoriler: Ders Videoları

Dış Kuvvetler: Rüzgarlar ve Oluşturduğu Şekiller video 10. sınıf Hocalara Geldik

Dış Kuvvetler: Akarsular ve Oluşturduğu Şekiller video 10. sınıf Hocalara Geldik

Dış Kuvvetler: Akarsu Aşınım ve Birikim Şekilleri video 10. sınıf Hocalara Geldik

Çözünebilen Kayaçlarda Oluşan Yer Şekilleri video 10. sınıf Hocalara Geldik

Buzullar ve Oluşturduğu Şekiller video 10. sınıf Hocalara Geldik

Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Şekiller video 10. sınıf Hocalara Geldik

Depremler sonucunda yer kabuğunun bölümleri fay olarak tanımlanan kırıklar boyunca yatay veya dikey yönde yer değiştirmektedir. Faylar normal, ters ve yanal atımlı fay olmak üzere üç gruba ayrılır (Şekil 1.13). Fay bölgeleri deprem bakımından birinci derecede tehlikeli alanlardır (Fotoğraf 1.14). Çünkü bu tür alanlarda meydana gelen depremler can ve mal kayıplarına neden olmaktadır (Fotoğraf 1.15). Bu nedenle fayların geçtiği yerlere yerleşilmesi tehlikelidir.

Yeryüzündeki depremlerin büyük bir kısmı, levha sınırlarında gerçekleşmektedir (Harita 1.5). Yeryüzündeki önemli deprem alanları üç kuşak hâlinde uzanır. Birinci kuşak, Pasifik Deprem Kuşağı olarak adlandırılır ve Büyük Okyanus kıyıları boyunca uzanır. Yeryüzündeki depremlerin 4/5’i bu kısımda gerçekleşir. İkinci kuşak Alp-Himalaya Kuşağı’dır. Yeryüzündeki depremlerin 1/5’ine yakını bu alanda meydana gelir. Atlantik Deprem Kuşağı ise Atlas Okyanusu’ndaki sırt boyunca uzanır.

Volkanik faaliyet sırasında yüzeye çıkan sıvı ve katı maddelerin oluşturduğu kayaçlara dış püskürük kayaçlar denir. Bu tür kayaçların başlıcaları bazalt, andezit, tüf ve obsidyendir. Volkanik dağların önemli bir kısmı lavların soğumasıyla oluşmuştur. Örneğin Etna (İtalya), Klimanjaro (Tanzanya), Fujiyama (Japonya) ve Ağrı Dağı (Fotoğraf 1.19) dış püskürük kayaçlardan oluşmaktadır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar