Dik Piramidin Temel Elemanları ve Açınımı 8. Sınıf


Kategoriler: 8. Sınıf Matematik, Matematik

abanı herhangi bir çokgensel bölge, yan yüzleri üçgensel bölge olan geometrik cisme piramit denir. Piramit için verilebilecek en güzel örnek Mısır
Piramitleri’dir.

Önemli Bilgi: Piramidin temel elemanları tepe noktası, tabanı, yan yüzleri, ayrıtları ve yüksekliğidir. Piramidin yan ayrıtlarının birleştiği noktaya tepe noktası denir.Piramidin tepe noktasının tabana olan dik uzaklığına cisim yüksekliği denir. Piramidin çokgensel yüzeylerinin kenarlarına piramidin ayrıtları denir. Piramitler tabanlarındaki çokgene göre adlandırılır.

Piramidin tepe noktasını tabanın merkezine birleştiren doğru parçası tabana dik ise piramite dik piramit, dik değilse piramite eğik piramit denir.

Dikkat: Tabanı düzgün çokgensel bölge olan bir dik piramidin yan yüzleri birbirine eş ikizkenar üçgensel bölgelerden oluşur.

Dik Piramidin Açnımı

Yukarıda bir kare dik piramidin açınımı görülmektedir. Kare dik piramit, tabanda bir kare ve yanlarda 4 tane eş ikizkenar üçgenden oluşmuştur. Kare piramidin 5 tane yüzeyi, 8 tane ayrıtı ve 5 tane köşesi vardır.Dikkat: Dik piramitte cisim yüksekliği tabanın ağırlık merkezine iner. Yani tabandaki çokgensel bölgeyi ortalar.

Önemli Bilgi: Üçgen piramidin, yan yüzlerinde 3 tane üçgen ve tabanında da üçgen vardır. Bu üçgenlerin tamamı eş veya birbirinden farklı olabilirler. Üçgen piramidin açınımı aşağıdaki gibidir.

Soru: Mert, annesine aldığı hediyeyi koymak için bir kenarı 30 cm olan kare şeklindeki bir kartondan kare dik piramit şeklinde bir hediye kutusu yapacaktır.  Mert bu kartonu yukarıdaki şekilde olduğu gibi yan yüz yüksekliği taban ayrıtına eşit olacak şekilde keseceğine göre, oluşacak hediye kutusunun yüksekliği kaç santimetre olabilir?
A)5 B) 10 G) 5 kök 3 D) 10 kök 3

Soru: Tabanı karesel, yan yüzeyleri eşkenar üçgen olan piramit şeklindeki çadır yandaki gibi kuruluyor. T noktası bulunduğu kenarın orta noktası ise çadırın P noktasının yerden yüksekliği kaç santimetredir?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi