Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Şiir, Türk Dili ve Edebiyatı

Belli bir konuda bilgi ve öğüt vermek, bir düşünceyi aşılamak, ahlaki bir ders çıkarmak amacıyla kaleme alınan şiir türüdür. Bu şiir türünün duygu yönü zayıftır. Bu da şiirde öğretici konuların işlenmesinden ileri gelmektedir. Fabllar ile manzum hikâyeler bu şiir türü içinde yer alır.

Hem dünyada en birinci borç değil mi her kula
Bir tohumu fidan yapmak, fidanı da bir orman
Eğer böyle olmasaydı ne kalırdı oğula
“Mirasımı artır” diye öğüt veren atadan] }

---- şiirin konusu, kahramanlıktır. ---- şiir, hayal gücünün, duygunun ağırlıkta olduğu şiir türüdür. ---- şiirin amacı, bir şey öğretmek, bir ders vermektir.
Bu parçadaki boş bırakılan yerlere aşağıda verilenlerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Epik - Lirik - Dramatik
B) Lirik - Epik - Didaktik
C) Epik - Dramatik - Didaktik
D) Epik - Lirik - Didaktik
E) Lirik - Satirik - Didaktik

- Bilgi vermek, öğretmek, öğüt vermek gibi öğretici amaç taşıyan şiirlerdir.
- Ahlakilik hâkimdir.
- Kuru bir üslubu vardır.
- Manzum hikâyeler ve fabllar bu şiir türündendir.
Bu özellikler aşağıdaki şiir türlerinin hangisine aittir?
A) Didaktik şiir B) Lirik şiir
C) Dramatik şiir D) Pastoral şiir
E) Satirik şiir


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar