Devrimler ve Değişimler 11. Sınıf Tarih


Kategoriler: 11. Sınıf Tarih, Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri 11. Sınıf, Tarih

Fransız İhtilali (1789)

Fransız İhtilali’nin Nedenleri Nelerdir?

 • Mutlak krallığın halk üzerindeki baskıları
 • Soyluların ve din adamlarının vergi vermemesine karşın, halkın ağır vergiler altında ezilmesi
 • Coğrafi Keşiflerle zenginleşmeye başlayan burjuva sınıfının, siyasi güçler elde etmek için halkı kışkırtması
 • Fransız aydınlarının demokrasi ve insan hakları gibi konularda Fransız halkını bilinçlendirmesi

Fransız İhtilali’nin Sonuçları Nelerdir?

 • Sınıf farklılıklarına büyük bir darbe vurulmuş, soylular güç kaybederken burjuva sınıfı güçlenmeye başlamıştır.
 • Kilisenin, yönetimdeki etkinliğine son verilmiş ve tarihte ilk kez laik devlet yönetimi anlayışı ortaya çıkmıştır.
 • Eşitlik, özgürlük, adalet, insan hakları, demokrasi, özel mülkiyet gibi kavramları içeren “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Bildirisi” yayınlanmıştır.

İhtilalin getirdikleri;
Eşitlik:
Sosyal sınıf farklılıklarına,
Ulusal egemenlik ve demokrasi: Mutlak kral hâkimiyetine,
Milliyetçilik (Ulusçuluk): Çok uluslu imparatorluklara darbe vurmuştur.

Fransız İhtilali fikirleri, dünyanın büyük bir kısmında etkili olduğu için evrensel niteliktedir ve Yeni Çağ’ın bitişi, Yakın Çağ’ın başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

Koalisyon Savaşları

(İhtilal Savaşları veya Napolyon Savaşları) (1792 – 1814)

Fransız İhtilali ile yayılan fikir akımlarını kendi gelecekleri için tehlikeli bulan, Avusturya-Macaristan, İngiltere, Rusya ve Prusya’nın; Fransa’ya karşı birleşmesi sonucunda başlayan savaşlardır.

 • 1830 (Özgürlük) İhtilalleri
 • Fransız İhtilali ile doğan fikir akımlarının etkisinde başlamıştır.
 • Fransa’da mutlak krallığa karşı başlayıp zamanla bütün Avrupa’ya yayılan bağımsızlık ve özgürlük amaçlı isyanlardır.

1830 İhtilallerinin Sonucu

İmparatorluklar, isyanları genelde kanlı bir şekilde bastırırken Fransa’da meşrutiyete geçilmiş, İngiltere’de ise liberaller (özgürlük yanlıları) güçlenmiştir.

1848 (İşçi – Özgürlük) İhtilalleri

 • Fransa’da işçilerin, ağır çalışma koşullarına karşı başlattıkları bir isyandır. İsyana karşı sert tedbirlere başvurulunca, krallığın otoritesine karşı yönelen bir isyan olmuştur.
 • İsyan, Avrupa’daki çok uluslu imparatorluklarda, azınlıkların bağımsızlık amacına yönelik olarak yayılmıştır.

1848 İhtilalleri’nin Sonuçları

 • Grev, sendika, lokavt gibi kavramlar ortaya çıkmıştır.
 • İdam cezası kaldırılmıştır ve kölecilik yasaklanmıştır.
 • Fransa’da cumhuriyete geçilmiş ve herkese oy kullanma hakkı tanınmıştır.
 • 1848 İhtilalleri sonucunda da “Metternich Sistemi” çökmüştür.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar