Danişmendliler (1080-1178) 10.Sınıf Tarih

Danişmendliler (1080-1178) 10.Sınıf Tarih

Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Tarih

1. Danişmend Ahmet Gazi tarafından Sivas merkezli kurulan Danişmendliler ilk beylikler içinde en güçlü olanıdır.

2. Danişmendliler, yaptıkları mücadele sonrasında Tokat, Malatya, Amasya, Çankırı, Kastamonu ve Kayseri’yi topraklarına katarak İç Anadolu’ya hakim olmuş ayrıca Gürcülere, Bizans’a ve Haçlı saldırılarına karşı Anadolu’yu korumuşlardır.

3. Anadolu’da ilk medrese olan ve ilk tıp eğitiminin verildiği Yağıbasan Medresesini kuran Danişmendliler Niksar Kalesi’ni ve Tokat Kervansarayını da inşa etmişlerdir.
Danişmendliler tarafından Tokat ve Niksar’da inşa edilen Yağıbasan Medresesi Anadolu’nun ilk medresesi olarak kabul edilmektedir.

Uyarı: Niksar Kalesi’nin ve Tokat Kervansarayı’nın inşa edilmesi Danişmendlilerin savunmaya ve ticarete önem verdiklerini gösterir.

4. Bunların dışında Danişmendliler Danişmentname adlı destanı ortaya koymuşlardır. Bu beylik 1178’de Türkiye Selçuklu hükümdarı II. Kılıçarslan tarafından yıkılmıştır] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar