Çevreye Zararlı Maddelerin Etkilerinin Azaltılması

Çevreye Zararlı Maddelerin Etkilerinin Azaltılması

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Doğa ve Kimya, Kimya

  • Evsel ve endüstriyel atıkların ayrıştırılarak suya karışması engellenmelidir.
  • Gübre ve tarımsal ilaçlar bilinçli ve yeterli miktarda kullanılarak sulara karışması önlenmelidir.
  • Katı atıkların geri dönüşümü sağlanmalıdır.
  • Doğal temizlik malzemeleri kullanılmalıdır.
  • Toplu taşımacılık tercih edilmelidir.
  • Ev, iş yeri ve motorlu taşıtlara filtre takılmalıdır.
  • Sigara tüketimi azaltılmalıdır.
  • Yeşil alanlar korunarak, çoğaltılmalıdır.
  • Plastik malzemeler yerine geri dönüşme uygun karton veya cam malzemeler kullanılmalıdır.
  • Çevreye karşı ortak bilinç geliştirilmeli ve eğitim kurumlarında işlenmelidir.

Geri Dönüşüm

Geri dönüşüm, kullanım dışı kalan atık malzemelerin hammadde olarak kullanılıp üretime katılması demektir. Atık maddeler içerisinde değerlendirilebilir 0 alanlarının ayrı ayrı toplanıp cinslerine göre ayrılarak işlenip yeniden kullanılabilir hale getirilmesi faaliyetlerinin tümü geri dönüşümdür. Geri dönüşüm sayesinde çöpler ayıklanır ve çöp yığınları engellenmiş olur, Böylece çevre kirliliği azalmış olur. Ayrıca geri dönüşüm sayesinde bir çok alanda hammadde ve enerji ihtiyacı karşılanarak ülke ekonomisine ciddi oranda katkı sağlanmış olunur.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi