Çevre Kirliliği Çeşitleri, Nedenleri ve Sonuçları

Çevre Kirliliği Çeşitleri, Nedenleri ve Sonuçları

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Doğa ve Kimya, Kimya

Hava, su ve topraktaki kimyasal türlerin kaynaklarını, etkilenmelerini, değişimlerini ve tepkimelerini inceleyen kimya disiplinidir. İnsan yaşamı evrende yer alan çeşitli dengeler üzerine kurulmuştur. İnsanın gözünden incelenen evren parçasına çevre denir. İnsan, çevresiyle oluşturduğu dengeyi meydana getiren zincirin tümünü etkileyip, bu dengenin bozulmasına sebep olmakta ve çevre sorunlarını neden olmaktadır. Hava, su ve toprak çevrenin fiziksel unsurlarını oluşturmaktadır.

İnsan, hayvan ve mikroorganizmalar ise biyolojik unsurları oluşturmaktadır. Doğanın fiziksel unsurları olan hava, su ve toprak üzerinde olumsuz etkiler canlı ögelerin hayati fonksiyonlarını, eylemlerini olumsuz yönde etkiler.  Doğal dengenin bozulmasına neden olan bu olaylara çevre kirliliği denir.

İnsan nüfusunun artışı, tüketimdeki artış hızını etkilemektedir. Tüketimin artması, ihtiyaçların her geçen gün artmasına neden olmaktadır. Sanayinin gelişimi ihtiyaçlara göre üretimi artırmıştır. Günümüzde kimyasal maddeler yaşamımızın her alanına girmiştir. Otomotiv, tekstil, ilaç, boya, tarım ve gıda gibi sektörlerde yoğunlukla kimyasal madde kullanımının artması çevreye zararlı atıkların atılması demektir. Bu atıklar hava, su ve toprağı kirletmektedir. Dolayısıyla çevre kirliliği oluşmaktadır.

Çevre Kirliliği

1.Fiziksel kirlenme
2. Kimyasal kirlenme
3. Biyolojik kirlenme

olarak üç kısımda incelenir.

1. Fiziksel Kirlenme: Çevreyi meydana getiren toprak, su ve havanın fiziksel özelliklerinin tamamının, canlı sağlığını tehdit edecek, olumsuz yönde etkileyecek biçimde bozulması ve değişmesi olayıdır. Fiksel kirlenme renk, tanecik boyutu gibi fiziksel özelliklerin değişimine yol açar. Atmosfere salınan toz, duman gibi etkenler örnek olarak verilebilir. Arazilere atılan çöpler toprakta fiziksel kirlenmeler meydana getirir.

2. Kimyasal Kirlenme: Doğal çevreyi oluşturan toprak, su ve havanın kimyasal özelliklerinin, canlıların hayati faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyecek şekilde bozulmasıdır. Örneğin CO2 , SO2 , CO ve SO3 miktarının artmasıyla havanın kimyasal özellikleri değişir.

3. Biyolojik Kirlenme: Doğal çevreyi oluşturan toprak, hava ve suyun çeşitli zararlı mikroorganizmalarla kirlenmesi ve bu ortamlardaki canlı hayatı olumsuz yönde etkilemesidir. Örneğin tarım alanlarının kanalizasyon sularıyla sulanması atık sulardaki bir takım zararlı mikroorganizmaların diğer canlılara geçmesine sebep olur.

Çevre kirliliğinin nedenleri

 • Katı atıklar ve çöp,
 • Motorlu araçlar ve deniz araçları,
 • Ormanların tahribi, yangınlar,
 • Konutlardaki ve iş yerlerindeki ısınmadan kaynaklanan (özellikle kalitesiz kömür kullanımı) hava kirliliği,
 • Maden, kireç, taş ve kum ocakları,
 • Gübre ve tarım ilaçları,
 • Atmosferik olaylar ve doğal afetler,
 • Kanalizasyon sularının arıtılmadan alıcı ortamlara verilmesi ve sulamada kullanılması,
 • Arazilerin yanlış kullanımı,
 • Sulak alanların ve göllerin kurutulması,
 • Endüstriyel ve kentsel kaynaklı atıklar.

Çevre Kirliliğinin Sonuçları
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar