Kategoriler: 8. Sınıf Fen Bilimleri, DNA ve Genetik Kod, Fen Bilimleri

Biyoteknoloji; hücre ve doku biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, fizyoloji ve biyokimya gibi doğa bilimlerinin yanı sıra makine mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği gibi mühendislik dallarından yararlanan, DNA teknolojisiyle bitki, hayvan ve mikroorganizmaları geliştirmek, doğal olarak var olmayan veya ihtiyacımız kadar üretilmeyen yeni ve az bulunan maddeleri (ürünleri) elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüdür. Biyoteknoloji, temel bilim buluşların, kısa sürede yararlı ticari ürünlere dönüştürebilmesiyle bir anlamda kendi talebini de yaratabilir.

Uygulamaları arasında;

 • İnsan sağlığına yönelik olarak proteinlerin üretilmesi
 • Bazı hormon, antikor, vitamin ve antibiyotik üretilmesi
 • Çok zor şartlara sahip çevrelerde (sıcak, kurak, tuzlu…) yaşayan organizmaların enzimlerini ve biyomoleküllerini saflaştırarak bunların sanayide kullanılması
 • Yeni sebze ve meyve üretimi
 • insandaki zararlı genlerin elemine edilmesi (elenmesi)
 • Aşı, pestisit(böcek ilaçları), tıbbi bitki üretimi
 • İnsanın zarar görmüş veya işlevini kaybetmiş organ ve dokuların değiştirilmesi için yapay organ ve doku üretimi

sayılabilir.

Biyoteknoloji uygulamalarının Olumlu Etkileri

 • Hastalıkların erken tanımı, tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi
 • Aşı endüstrisinin geliştirilmesi
 • Biyoteknoloji ile üretilen ilaçların geliştirilmesi
 • Yapay hücre, doku, organların klonlama yöntemi ile yapılıp saklanması
 • Genetik hastalıkların önlenmesi ve azaltılması için kök hücrelerinin saklanması
 • Dayanıklı bitki türlerinin geliştirilmesi
 • Bitkilerde kaliteli (faydalı maddelerce zenginleştirilmesi) ürünler yetiştirilmesi
 • Hayvan ırklarının devamlılığının sağlanması
 • Hayvanların verimli, sağlıklı, daha kaliteli üremelerini sağlamak için modern teknikler geliştirilmesi

Biyoteknoloji Uygulamalarının Olumsuz Etkileri

 • Biyolojik silahların geliştirilmesi
 • GDO (Genetiği değiştirilmiş organizma)’lu sebze ve meyve üretimi
 • Tozlaşma ile doğal ürünlerin de yapısının bozulması
 • Yeni oluşan türler nedeniyle tür enflasyonunun olabilmesi

Biyoteknolojik Çalışmalar İle İlgili Meslekler

 • Genetik mühendisliği
 • Moleküler Biyolog
 • Biyoteknoloji Uzmanı
 • Biyomedikal mühendisliği
 • Gıda Mühendisliği

Ayrıca kimyagerler, biyologlar, doktorlar da bu alanda çalışmaktadır.

UYARI: Biyoteknolojik yöntemlerle üretilen bazı ürünler arasında; aşılar, antibiyotikler, büyüme hormonları, alkollü içecekler, temizlik malzemeleri, biyogaz, limon tuzu ve aseton sayılabilir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar