Biyo-Teknoloji


Kategoriler: 8. Sınıf Fen Bilimleri, DNA ve Genetik Kod, Fen Bilimleri

Biyo-teknoloji; hücre ve doku biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, fizyoloji ve biyokimya gibi doğa bilimlerinin yanı sıra makine mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği gibi mühendislik dallarından yararlanan, DNA teknolojisiyle bitki, hayvan ve mikroorganizmaları geliştirmek, doğal olarak var olmayan veya ihtiyacımız kadar üretilmeyen yeni ve az bulunan maddeleri (ürünleri) elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüdür. Biyo-teknoloji, temel bilim buluşların, kısa sürede yararlı ticari ürünlere dönüştürebilmesiyle bir anlamda kendi talebini de yaratabilir.Uygulamaları arasında;

 • İnsan sağlığına yönelik olarak proteinlerin üretilmesi
 • Bazı hormon, antikor, vitamin ve antibiyotik üretilmesi
 • Çok zor şartlara sahip çevrelerde (sıcak, kurak, tuzlu…) yaşayan organizmaların enzimlerini ve biyomoleküllerini saflaştırarak bunların sanayide kullanılması
 • Yeni sebze ve meyve üretimi
 • insandaki zararlı genlerin elemine edilmesi (elenmesi)
 • Aşı, pestisit(böcek ilaçları), tıbbi bitki üretimi
 • İnsanın zarar görmüş veya işlevini kaybetmiş organ ve dokuların değiştirilmesi için yapay organ ve doku üretimi

sayılabilir.

Biyo-teknoloji uygulamalarının Olumlu Etkileri

 • Hastalıkların erken tanımı, tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi
 • Aşı endüstrisinin geliştirilmesi
 • Biyo-teknoloji ile üretilen ilaçların geliştirilmesi
 • Yapay hücre, doku, organların klonlama yöntemi ile yapılıp saklanması
 • Genetik hastalıkların önlenmesi ve azaltılması için kök hücrelerinin saklanması
 • Dayanıklı bitki türlerinin geliştirilmesi
 • Bitkilerde kaliteli (faydalı maddelerce zenginleştirilmesi) ürünler yetiştirilmesi
 • Hayvan ırklarının devamlılığının sağlanması
 • Hayvanların verimli, sağlıklı, daha kaliteli üremelerini sağlamak için modern teknikler geliştirilmesi

Biyo-teknoloji Uygulamalarının Olumsuz Etkileri • Biyolojik silahların geliştirilmesi
 • GDO (Genetiği değiştirilmiş organizma)’lu sebze ve meyve üretimi
 • Tozlaşma ile doğal ürünlerin de yapısının bozulması
 • Yeni oluşan türler nedeniyle tür enflasyonunun olabilmesi

Biyo-teknolojik Çalışmalar İle İlgili Meslekler

 • Genetik mühendisliği
 • Moleküler Biyolog
 • Biyo-teknoloji Uzmanı
 • Biyo-medikal mühendisliği
 • Gıda Mühendisliği

Ayrıca kimyagerler, biyologlar, doktorlar da bu alanda çalışmaktadır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi