Bitkiler, Bitki Çeşitleri Bitkilerin Bölümleri 5. Sınıf

Bitkiler, Bitki Çeşitleri Bitkilerin Bölümleri 5. Sınıf

Kategoriler: Fen Bilimleri

Bitkiler; güneş ışığı, su, mineral ve karbondioksit gazını kullanarak uygun sıcaklıkta besin ve oksijen üretirler.
Kendi besinini ve diğer canlıların besin ve oksijen ihtiyacını karşılarlar.
Bitkiler toprağa bağlı olarak yasar.
Bitkiler; karada, suda veya diğer bitki çeşitlerinin üzerinde yaşayabilir.
Bitkiler benzer özelliklerine göre çiçeksiz ve çiçekli olmak üzere iki grupta incelenir.

Çiçeksiz Bitkiler:Çiçekleri ve tohumları yoktur. Genellikle bataklık, göl, nehir kenarı gibi nemli ortamlarda ve ağaç gövdelerinde yaşarlar. Örneğin; Eğrelti otu, kara yosunu, su yosunu, at kuyruğu, kibrit otu vb…

Çiçekli Bitkiler:

Çiçekli bitkiler; kök, gövde, yaprak ve çiçek olmak üzere 4 ana bölümünden oluşur. Meyve ve tohum oluşturur. Örneğin; Lale, orkide, mısır, elma, gül vb…

Çiçek: Çiçekli bitkilerin çoğalmasını (üremesini) sağlayan bölümdür. Meyve ve tohum oluşumunu sağlar. Rengi ve kokusuyla böcekleri çekerek üremeyi sağlarlar.Yaprak: Besin üretimi, solunum ve terleme yapan bölümüdür.

Gövde: Bitkinin çiçek, yaprak ve meyvesini taşır. Bitkinin dik durmasını sağlar. Köklerden gelen su ve minerali bitkinin diğer bölümlerine taşır.

Kök: Bitkinin toprağa tutunmasını sağlar. Topraktan su ve minerallerin alınmasını sağlar.

Örnekler ve Çözümleri;

Çiçekli bir bitkinin besin üretimi, terleme, solunum gibi olayları gerçekleştirdiği bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çiçek     B) Yaprak
C) Kök       D) GövdeÇÖZÜM:  Çiçekli bir bitkide besin üretimi. terleme, solunum gibi olaylar yaprakta gerçekleşir.
Cevap: B

ÖRNEK:
Bitkiler kendi besinlerini kendileri üretirken aşağıdakilerden hangisine ihtiyaçları yoktur?

A) Işık              B) Su
C) Oksijen       D) Karbondioksit

Çözüm: Bitkiler kendi besinin üretirken: karbondioksit, su ve ışığa ihtiyaç duyarlar.
Cevap: C

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi