Birleşmiş Milletler Teşkilatı Organları Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (24 EKİM 1945)

Birleşmiş Milletler Örgütü evrensel barışı uluslar arasında güvenliği ve dayanışmayı sağlamak amacıyla 24 Ekim 1945’te kurulmuştur. Uluslararası en büyük kuruluştur. Bugün Birleşmiş Milletlerin 190’dan fazla üyesi vardır. Bu sayı, her geçen yıl artmaktadır.Birleşmiş Milletlerin amaçları

  • Uluslararası barış ve güvenliği sürdürmek
  • Ülkeler arasında iyi ilişkileri pekiştirmek
  • Uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel işbirliğini sağlamak
  • İnsanlık sorunlarının çözümünde, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesinde birlikte çalışmalar yapmak

Birleşmiş Milletlerin Ana Organları

Birleşmiş Milletler Örgütü, hedeflerini gerçekleştirmek için ana organlar oluşturmuştur. Bu organlar şunlardır: Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Uluslararası Adalet Divanı, Genel Sekreterlik.

Genel Kurul: Üye devletlerden oluşur. Her üyenin Genel Kurul’daki temsilcileri beş kişiden çok olamaz.

Güvenlik Konseyi: Siyasal alanda bir yürütme organıdır.

Ekonomik ve Sosyal Konsey: Genel kurulca seçilen 27 üyeden oluşur. Üyelikleri sona erenler yeniden seçilebilirler.Uluslararası Adalet Divanı: Merkezi Hollanda’nın başkenti Lahey’de bulunan uluslara arası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletlerin yargı organıdır. Ülkeler, istedikleri davayı Adalet Divanı’na götürürler. Divan 15 yargıçtan oluşur. Yargıçlar, Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi’nce seçilirler. Görev süreleri dokuz yıldır. Divanda bir devletten iki yargıç bulunamaz.

Genel Sekreterlik: Genel Sekreterlik, Birleşmiş Milletlerin öbür organlarının çalışmaları için gerekli ortam ve koşulları sağlar. Ortaya konan program ve politikaları uygular. Uluslararası barış ve güvenliği bozucu olaylarla ilgili raporlar hazırlayıp Güvenlik Konseyi’ne sunar.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi