Birleşmiş Milletler Örgütüne Yardımcı Kuruluşlar Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih

Birleşmiş Milletler Örgütüne Yardımcı Kuruluşlar

UNESCO: Birleşmiş Milletler Örgütü’ne üye ülkelerin bilim, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına yardımcı olan kuruluştur.FAO: Uluslararası besin örgütüdür. Yoksul ülkelere gerekli besin yardımı yapılmasında öncülük eden kuruluştur.

UNRA: Yurdundan ayrılıp başka ülkelere göç edenlerin sorunları ile ilgilenir. Göçmenlere yardımcı olan kuruluştur.

*Almanya, 1973 yılından beri Birleşmiş Milletler’in (BM) tam üyesidir. BM’nin öngörülen bütçesinin yaklaşık yüzde 10’unu karşılayan Almanya, bu meblağla kuruma katkı payı veren üçüncü büyük ülkedir.

UNICEF: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun kısaltılmış adıdır. Amacı yeni doğan, büyümekte olan çocukların, gençlerin sorunları ile ilgilenmektir.

WHO (Dünya Sağlık Örgütü): 19 – 22 Temmuz 1946 tarihlerinde New York’ta düzenlenen Uluslar arası Sağlık Konferansı’nda Dünya Sağlık Örgütü’nün anayasası oluşturulmuş ve bu anayasa 26 üye ülkenin onayı ile 7 Nisan 1948’de kabul edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü Anayasası’nın yürürlüğe girdiği 7 Nisan her yıl “Dünya Sağlık Günü” olarak kutlanmaya başlanmıştır.

ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü): 1919’da Versailles Barış Antlaşması uyarınca kurulmuş ve 1946 yılında Birleşmiş Milletlerin uzmanlık kuruluşu olmuştur. Sosyal adalet ilkeleri, evrensel insan ve çalışma haklarının korunması temelinde kurulmuştur

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi